Siirry sisältöön

Centralförbundet för Barnskydd

Centralförbundet för Barnskydd är en centralorganisation som är grundad år 1937 och som aktivt påverkar och koordinerar insatser för barnets rättigheter både på nationell och på europeisk nivå. Centralförbundet eftersträvar ett samhällsläge där barnens behov i verkligheten ställs i främsta rummet i beslutsfattandet och där barnets rättigheter tillgodoses fullt ut.

Centralförbundet har till uppgift att utveckla barnskyddet och främja en samverkan mellan organisationerna inom sektorn samt kommuner och statsmakten. Centralförbundet har medlemssammanslutningar och kommun- eller samkommunsmedlemmar.

Mer information om Centralförbundets mål och uppgifter finns i vår strategin (på finska).

Verksamhet

Centralförbundet för Barnskydd:

  • påverkar lagstiftningen genom ställningstaganden och utlåtanden samt påverkar den allmänna opinionen genom information och kampanjer
  • förbättrar sakkunskapen hos yrkesmänniskor genom att ordna utbildning samt genom att utföra och anskaffa utredningar och vetenskapliga studier
  • koordinerar program och projekt, såsom programmet Kaikille eväät elämään
  • samarbetar med medlemssammanslutningar och intressegrupper
  • samarbetar med medierna
  • publicerar tidskriften Lapsen Maailma som utkommer en gång per månad.

Närmare information om påverkansarbetet ges per ämnesområde, vilka är barnskydd, förebyggande arbete, barnets rättigheter och internationellt arbete. Verksamheten presenteras även i årsöversikterna (på finska). Senaste nyheter på svenska finns här.

Årsöversikten 2016
Årsöversikten 2015
Årsöversikten 2014
Årsöversikten 2013

Publikationer

Följande publikationer är publicerat på svenska:

Organisation

Det högsta beslutande organet vid Centralförbundet för Barnskydd är förbundsstämman som sammanträder två gånger om året. Ansvarig för verksamheten och beslutsfattandet i övrigt är styrelsen som bistås av ett arbetsutskott. Dessutom finns tre delegationer som bedriver samarbete mellan Centralförbundet och medlemssammanslutningarna. Läs mer om organisationsstrukturen och våra medlemmar.

Centralförbundet har cirka 30 anställda

Byråns kontaktuppgifter och öppettider
Centralförbundet för barnskydd, Armfeltsvägen 1, 00150 Helsingfors
Tel.: +358 50 411 2380
@: toimisto@lskl.fi

Vår kontor och bibliotek är öppna endast efter separat överenskommelse. Vänligen kontakta oss om du vill besöka oss ​​i Eira.

Se personalens kontaktuppgifter

Ekonomi

Grunden för ekonomin är vinstandelen av Stiftelsen Barnens Dag som driver Borgbackens nöjespark samt intäkterna från tidskriften Lapsen Maailma. Dessa bildade år 2014 över 70 procent av intäkterna. Andra viktiga inkomstkällor är det allmänna understödet från Penningautomatföreningen samt projektbidrag. Centralförbundets årsbudget är i genomsnitt drygt 3,5 miljoner euro.