Siirry sisältöön

Förebyggande arbete

Med förebyggande arbete avses sådana barn- och familjepolitiska åtgärder som är ägnade att främja barnens och familjernas välbefinnande och deras förmåga att klara av vardagen. Välfungerande förebyggande insatser innebär att man påverkar barn- och familjetjänsterna, barnfamiljernas sociala trygghet och sammanjämkningen av arbete och familj.

Förebyggande arbetssätt bör främjas inom dagvården, undervisningen, ungdomsarbetet, mödra- och barnrådgivningen och inom den övriga hälso- och sjukvården. Förebyggande arbete bedrivs inom basservicen, men också av många organisationer och andra aktörer, såsom understödsprogrammet Emma & Elias (2012–2017). Programmet samlar ihop olika organisationers projekt som främjar hälsa och social välfärd hos barn och deras familjer.

De som är verksamma inom det förebyggande arbetet har en viktig chans att observera och förebygga illabehandling och försummelse av barn. Centralförbundet främjar barnets rätt till en trygg barndom, oavsett om illabehandlingen tar sig uttryck som fysiskt våld, sexuellt utnyttjande eller traditionella seder som hotar barnets hälsa. Våld förebyggs genom påverkan av attityder och genom att man lyfter fram betydelsen av trygga familjerelationer.

Graviditeten, barnets födelse, olika övergångsfaser och förändringar i familjestrukturen, till exempel till följd av skilsmässa, är situationer som belastar barnfamiljer. Trots att förändringar är normala i barnfamiljernas vardag och i regel inte orsakar behov av ökat stöd är det viktigt att det finns tillräckligt med lågtröskeltjänster och lättillängliga stödformer.

Det förebyggande arbetet har påvisats vara kostnadseffektivt: kostnaderna är i regel mycket låga jämfört med reparativa tjänster. Måttliga utgifter stiger när behovet för tjänster på högre kravnivå ökar.