Siirry sisältöön

Medlemmar

Centralförbundet för Barnskydd har 98 medlemsorganisationer och 37 kommun- eller samkommunsmedlemmar. Medlemssammanslutningarna skapar en kontaktyta för centralförbundet med det praktiska arbetet samt med nya insatsområden och utvecklingsbehov.

Medlemsansökan

Enligt Centralförbundets regler kan som ordinarie medlem godkännas en kommun eller en registrerad förening, stiftelse eller annan sammanslutning med rättsförmåga som arbetar inom barnskyddet och vars verksamhetsområde omfattar hela landet eller landets någotdera språkområde i sin helhet.

I undantagsfall kan som ordinarie medlem godkännas en registrerad förening, stiftelse eller annan sammanslutning med rättsförmåga som är verksam på ett mindre område än det som nämns ovan, såvida dess verksamhet har en allmän betydelse för barnskyddet.

Centralförbundets styrelse fattar beslut om medlemskap på basis av en fritt formulerad skriftlig ansökan. Ansökningarna riktas till Centralförbundets byrå.

Medlemsorganisationer

ADHD-förbundet rf
Adoptivfamiljer rf
A-klinikstiftelsen
Ammatillisten Perhekotien Liitto APKL ry
Auta Lasta ry

Barn- och ungdomsstiftelsen
Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Barnhemsföreningen Sparvboet r.f.
Barnläkarförening I Finland
Befolkningsförbundet

De Utvecklingsstördas Stödförbund

Ebeneserstiftelsen
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry
Elatusvelvollisten Liitto r.y.
Etappi-ryhmä ry

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranchen Talentia rf
Familia ry
FDUV rf.
Filha ry
Finlands Dövas Förbund
Finlands Föräldraförbund
Finlands Svenska Socialförbund r.f.
Finska Hörselförbundet
Folkhälsans förbund
Förbundet för barnkulturcenter i Finland
Förbundet för mödra- och skyddshem
Förbundet Hem och Skola i Finland rf
Förbundet Utvecklingstörning

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
Helsingin NMKY
HelsingforsMission
Hope – Yhdessä & Yhteisesti r.f.
Hörselskadade Barns Föräldraförbund rf

Interpedia ry
Invalidförbundet rf
Isät lasten asialla ry

Jukola ry

Kalliolan Setlementti ry.
KASPER – Kasvatus- ja perheneuvonta ry
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö
Kiintymysvanhemmuusperheet ry
Kirkkopalvelut
KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry
Kotirauhasäätiö

Lasten ja nuorten keskus ry (f.d. Nuori kirkko ry)
Lasten Kesä ry
Leirikesä ry
Lära för Livet Stiftelse

Mannerheims Barnskyddsförbund
Music Against Drugs ry

Nationella barnförbundet
Nuorten Kotkien Keskusliitto NKK ry
Nuorten Palvelu ry
Nuorten Ystävät ry

OmaKamu ry
Osallisuuden aika ry

Paasikiven Nuorisokylän Säätiö
Parasta Lapsille ry
Parikanniemisäätiö
Parisuhdekeskus Kataja ry
Perhehoitoliitto ry
Perhekuntoutuskeskus Lauste
Pesäpuu ry
Plan International

Romano Missio ry.
Rädda Barnen

Samfundet Folkhälsan
Sateenkaariperheet – Regnbågsfamiljer ry
Settlementförbundet
Sommargymnasiesamfundet r.f.
SOS-Lapsikylä ry
Sosiaalijohto
Sosiaalipedagogit Talentia ry
Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf
Stationens Barn rf
Stiftelsen Bensow
Suomen Demokratian Pioneerien Liitto
Suomen Icehearts ry
Suomen Lastenhoitoalan Liitto
Suomen Lastenpsykiatriayhdistys
Suomen Monikkoperheet ry
Suomen NMKY:n Liitto ry
Suomen NOBAB – NOBAB i Finland r.y.
Suomen Nuorisokeskusyhdistys ry
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö
Suomen UNICEF
Suomen Uusperheiden Liitto ry
Sylva ry

Toivontupa ry
Turun NMKY

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry
Vesaisten Keskusliitto
Våra gemensamma barn rf

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Yksityisten Perhekotien ja Lastensuojelulaitosten yhdistys ry

Ätstörningsförbundet i Finland r.f.

Medlemskommuner

Björneborgs stad
Borgå stad

Eskoo kommunförbundet för socialservice
Esbo stad

Hattula kommun
Hausjärvi kommun
Helsingfors stad
Hyvinge stad

Idensalmi stad
Imatra stad

Janakkala kommun
Juva kommun
Jyväskylä kommun

Kemi stad
Kervo stad
Kotka stad
Kouvola stad
Kuopio stad
Kyrkslätt kommun

Lahtis stad
Lempäälä kommun

St. Michel stad

Nokia stad
Nystad stad

Pargas stad

Reso stad

Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (Essote) 
Seinäjoki stad

Tammerfors stad
Tavastehus stad
Torneå stad

Uleåborgs stad

Vasa stad
Vanda stad
Varsinais-Suomen Lastensuojelukuntayhtymä
Villmanstrand stad

Åbo stad