Siirry sisältöön

Organisation

Centralförbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman, som sammanträder två gånger om året. Förbundsstämman väljer styrelseledamöter och ordförande samt godkänner årsöversikten, verksamhetsplanen, budgeten och bokslutet.

Styrelsen och arbetsutskottet

Styrelsen består av ordförande och 12 ordinarie ledamöter. Varje ledamot har en personlig suppleant. Styrelsen handhar, övervakar och utvecklar förbundets ärenden tillsammans med arbetsutskottet som består av styrelsens ordförande, den ena av viceordförandena och två styrelseledamöter. Arbetsutskottet bereder ärenden för styrelsen och stöder byråns, arbetsgruppernas och kommittéernas arbete. Förbundsstämmans, styrelsens och arbetsutskottets uppgifter anges närmare i förbundets stadgar.

Centralförbundets styrelseordförande och ledamöter är (under mandatperioden):

Ordförande

Professor Pentti Arajärvi (2019–2021)

1:a viceordförande verksamhetsledare Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
2:a viceordförande direktör Mari Ahlström, Esbo stads barnskyddservice

Ledamöter

Direktör, Mari Ahlström, Esbo stads barnskyddservice (2017-19)
Personlig suppleant: Verksamhetsledare Marianna Ohtonen, Förbundet Utvecklingsstörning

Föreståndare Kim Berglund, Familjerehabiliteringscentret Lauste (2019-2020)
Personlig suppleant:Verksamhetsledare Heidi Nygren, Kalliolan setlementti

Ledande socialarbetare Satu Hartikainen, Kotka stad (2018-20)
Personlig suppleant: Verksamhetsledare Pauliina Lampinen, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö

Dagvårdschef Satu Järvenkallas, Helsingfors stad (2019–2021)
Personlig suppleant: Förman Miguel Reyes, Väestöliitto

Verksamhetsledare Kai Laitinen, Specialvårdsorganisationernas förbund rf (Ehjä) (2017-19)
Personlig suppleant: Verksamhetsledare Pauliina Lehtinen, KASPER – Kasvatus- ja perheneuvonta

Generalsekretare Milla Kalliomaa, Mannerheims Barnskyddsförbund (2017-19)
Personlig suppleant: Verksamhetsledare Markus Söderlund, Våra Gemensamma Barn rf

Barnhemsföreståndare Pertti Kukkonen, Auta lasta ry (2018-20)
Personlig suppleant: Styrelseordförande Tero Ristimäki, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia

Generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta, Rädda Barnen rf (2019–2021)
Personlig suppleant: Verksamhetsledare Jari Ketola, Pesäpuu rf

Utvecklingsdirektör Mikko Oranen, Nuorten ystävät (2016-2018)
Personlig suppleant: Verksamhetsledare Sami Teikko, Lära för Livet stiftelsen

Utvecklingsdirektör Kati Palsanen, SOS-Barnbyar Finland (2019–2021)
Personlig suppleant: Direktör Tina Mäkelä, Romano Missio ry

Verksamhetsledare Pia Sundell, Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (2018–20)
Personlig suppleant: Presschef Katri Korolainen, Nuori kirkko rf

Generalsekretare Riitta Särkelä, Förbundet för mödra- och skyddshem (2017-19)
Personlig suppleant: Ordförande Johanna Laisaari, Finlands Föräldraförbund

Representanter för Institutet för hälsa och välfärd (THL):

Specialforskare Tarja Heino
Personlig suppleant: Direktör Matti Salminen, Statens skolhem

Personal

Verksamhetsledaren ansvarar för verksamheten vid förbundets byrå. Verksamheten och tjänsterna är administrativt organiserade enligt bifogade schema.

Programteamet ansvarar för produktionen av innehållstjänster enligt verksamhetsplanen.

Ekonomi- och byråteamet ansvarar för stödtjänsterna vid centralförbundet och dess byrå.

Kommunikationsteamet ansvarar för den externa kommunikationen och för utvecklandet av informationstjänsterna samt producerar stödtjänster inom kommunikationen för den övriga organisationen.

Medlemssammanslutningar och delegationer

Centralförbundet har 94 medlemssammanslutningar och 40 kommun- eller samkommunsmedlemmar.

För att medlemssammanslutningarnas sakkunskap och erfarenhet ska kunna utnyttjas får påverkansarbetet stöd av tre delegationer:

Delegationen för barnskydd
Ordförande: Tina Mäkelä
Sekreterare: Julia Kuokkanen och Susanna Hoikkala

Delegationen för barn- och familjepolitik
Ordförande: Pia Sundell
Sekreterare: Sonja Falk

Delegationen för främjande av delaktihet
Ordförande: Mikko Oranen
Sekreterare: Tiia Hipp och Kirsi Pollari