Siirry sisältöön

Press

Centralförbundet för Barnskydd innehar expertis om frågor som gäller barnskyddet och barnets rättigheter. Förbundets sakkunniga från olika specialområden svarar gärna på mediernas frågor och ger intervjuer. Våra specialister inom kommunikationen och informationstjänsten hjälper också medierna att hitta information, sakkunniga och intervjuobjekt.

Läs de senaste pressmeddelandena och andra aktuella nyheter här. (på finska)

Centralförbundet för Barnskydd på sociala medier:

Facebook

Twitter

Instagram (Lapsen Maailma)

Bloggen Lapsen asialla

Publikationer

Tidningen Lapsen Maailma (Barnets Värld, endast på finska) är Centralförbundets specialtidskrift som tar upp frågor om barns och ungas uppfostran och barnskyddet. Tidskriften är avsedd för barnfamiljer och personer som arbetar med barn. www.lapsenmaailma.fi

Centralförbundet publicerar utredningar i anslutning till barnskyddet, barnets rättigheter och barnets ställning i samhället samt driver ett specialbibliotek, där man hittar information om barns och familjers ställning och rättigheter. Bibliotekets informationstjänst betjänar journalister genom att göra informationssökningar och hjälpa till med att hitta information.

Information om barnskyddet

Offentlig statistik om barnskyddet förs av Institutet för hälsa och välfärd, som varje år publicerar en statistikrapport i oktober–november. I början av sommaren publiceras också en årlig rapport om barnskyddet i Kuusikko-kommunerna. Statistik om barnskyddet finns även på Sotkanet.

Handboken för barnskyddet (Lastensuojelun käsikirja, på finska) är en webbplats som drivs av Institutet för hälsa och välfärd och som innehåller information om barnskyddslagen och dess tillämpning, administrativa ärenden i fråga om barnskyddsarbetet, lagändringar och rättspraxis samt forskning.

Barnskyddet och publicitet

Barnskyddet uppfattas ofta som ett utmanande ämne. Det finns många etiska och juridiska frågor i anslutning till hur man fotograferar och intervjuar barn. Samtidigt som barn har rätt till skydd mot onödig publicitet har de också rätt att få sina åsikter hörda och delta i samhället. Personer som arbetar inom barnskyddet har ofta många fördomar gentemot medierna och deras arbetssätt. Centralförbundet för Barnskydd vill främja en öppen dialog kring barnskyddet och underlätta den offentliga debatten som involverar barn också med hjälp av utbildning och undervisningsmaterial. Studera vårt material:

Handbok om hur man intervjuar och fotograferar barn

Handbok om hur man möter medier för personer som arbetar inom barnskyddet (Lastensuojelu ja julkisuus, på finska)

Etiken kring barns delaktighet (Lasten osallistumisen etiikka, på finska)

Kontaktuppgifter för medier:

Kommunikationschef Juuli Hurskainen, tfn 050 353 3480, juuli.hurskainen@lskl.fi

Kommunikatör Sofia Isokoski, tfn 040 646 2177, sofia.isokoski@lskl.fi

Förfrågningar till informationstjänsten:

Informationsspecialist Ville Lavikainen, tfn 09 3296 0209

Informationsspecialist Erkka Rautio, tfn 09 3296 0231