Hyppää sisältöön

Anna ääni lapselle -kampanjan tavoitteet kuntavaaleissa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on pohja, jolle kunnan tulevaisuus rakentuu. Mitä viisaammin kunta huolehtii lapsista nyt, sitä vähemmän se maksaa myöhemmin korjaavina toimina. Me haluamme varmistaa, että heidän palveluistaan ei leikata.

Tällä sivulla voit tutustua Anna ääni lapselle -kampanjan tavoitteisiin kuntavaaleissa vuonna 2021.

1. Lasten yhdenvertaisuus varmistetaan kunnan valinnoilla

Kunnalla ja sen tuottamilla palveluilla on suuri vaikutus siihen, miten kasvava lapsi mieltää yhteiskunnan ja kokeeko hän olevansa osa sitä. Ulkopuolelle jääminen, syrjintä ja kokemus osattomuudesta jättävät syvät arvet. Luottamus yhteiskuntaan vahvistuu, jos lapsi tai nuori saa apua silloin, kun sitä tarvitsee. Toisinaan yhdenvertaisuus edellyttää myös positiivista erityiskohtelua. Kunta, joka lisää päämäärätietoisesti lasten yhdenvertaisuutta, on hyvä paikka kasvaa. Tällainen kunta tarjoaa lapsille tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa, huolehtii kouluruuan laadusta ja huomioi erilaiset perheet, lapsiryhmät ja elämäntilanteet.

 

Anna ääni lapselle -logo

 

 

Sininen piirretty lapsihahmo, jolla on huivi päässä.

 

2. Lapset ja nuoret ovat kuntalaisia – kuuntele heitä!

Lapset ja nuoret ovat kunnan asukkaita, eivät ainoastaan palveluiden käyttäjiä. Heidän mielipiteellään on merkitystä. He myös katsovat asioita eri näkökulmasta kuin aikuiset ja tuovat tärkeää tietoa, kun palveluja kehitetään. Lasten osallistamiseen on monia hyväksi havaittuja menetelmiä, kuten osallistava budjetointi, nuorisovaltuuston toiminta sekä eri lapsiryhmien kuuleminen (erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ja erityisryhmien) palveluissa ja osana päätöksentekoa. Järjestöt auttavat kuntia lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden vahvistamisessa. Viisas kunta varmistaa ja tukee hyvinvointia lisäävien järjestöjen toimintaa ja tekee yhteistyötä niiden kanssa.

 

3. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen laadusta ei saa säästää

Kunnat ovat säästöpaineissa kohdistaneet jo leikkauksia perusopetuksen ja
varhaiskasvatuksen resursseihin. Kunnissa on myös erilaisia käytäntöjä, erilainen palvelutaso sekä erilaiset palvelumaksukäytännöt. Tämä johtaa eriarvoisuuteen lasten ja perheiden välillä. Jokaisen perheen tulisi asuinpaikasta riippumatta voida luottaa siihen, että lähikoulun tai -päiväkodin palvelut ovat laadukkaita. Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa keskeisimmät edellytykset onnistumiselle ovat riittävä ja koulutettu henkilökunta sekä sopivan kokoiset lapsiryhmät. Kun nämä toteutuvat, lapsi saa tarpeitaan vastaavaa tukea ja kasvaa itseensä ja kykyihinsä luottavaksi aikuiseksi. Myöhemmin hän vuorostaan kannattelee kuntansa taloutta.

 

 

 

4. Lapsivaikutusten arviointi on tiedolla johtamista

Käytännössä kaikilla kunnan päätöksillä on jonkinlaisia, suoria tai välillisiä, vaikutuksia lapsiin. Liian usein käy niin, että useat erilliset päätökset yhdessä vaikuttavat lasten tai lapsiryhmien tilanteisiin ennakoimattomasti, ja vieläpä ikävällä tavalla. Lapsivaikutusten arviointi ehkäisee tällaisia riskejä ja vahvistaa päättäjien ymmärrystä siitä, mitä päätös tulee tarkoittamaan lasten ja perheiden arjessa. Juuri nyt talouspäätösten lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on erityisen keskeistä, jotta haitalliset päätökset voidaan välttää ja kriisin pitkäaikaiset, negatiiviset vaikutukset torjua. Lapsivaikutusten arviointiin on tarjolla paljon materiaalia ja hyväksi havaittuja työkaluja. Lapsi- ja perhejärjestöt tarjoavat mielellään tukea tässä!

 

 

Lataa kuntavaalikampanjan tavoitteet

Kuntavaalikampanjan tavoitteet (pdf)

 

Sulje