Hyppää sisältöön
LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO AMMATTILAISILLE

Tietoa ja koulutusta lasten kanssa työskenteleville

Lapsuudessa luodaan perusta hyvälle elämälle. Koululla, varhaiskasvatuksella, nuorisotyöllä, lastensuojelulla, neuvolalla ja esimerkiksi järjestöjen palveluilla on oma roolinsa lasten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Lastensuojelun Keskusliitto tekee työtä lapsen turvallisten kasvuolosuhteiden varmistamiseksi, perheiden tukemiseksi sekä yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden toteutumiseksi koko maassa.

TIETOA TÄSTÄ SIVUSTA

Tuemme lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia tarjoamalla heille tietoa ja ajankohtaisia koulutuksia. Tältä sivulta löydät kootusti lasten ja perheiden palveluita koskevat kannanottomme, selvityksemme ja käytännönläheiset oppaamme sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista. Keskusliitto järjestää  ammattilaisille suunnatut tapahtumat Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® sekä Lasten suojelun kesäpäivät.

Tiesitkö?

Lastensuojelu koskettaa Suomessa vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia. Ehkäisevällä ja edistävällä työllä vahvistetaan perheiden hyvinvointia ja tuetaan niitä jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat kärjistyvät kriisiksi.

20 %
vanhemmista ei tiedä, mistä saa tarvittaessa apua*
*Perheet keskiöön!- hankkeen osallisuusviikon kysely 2020.

79 %
lastensuojelun työntekijöistä kaipaa enemmän aikaa lasten tapaamiseen**
**Kohtaamisia-selvitys

Tutustu Lastensuojelun Keskusliiton julkaisuihin!

Lataa Miten vaikutan ja viestin lastensuojelusta −opas sekä nuorten tekemä Loisto-zine ilmaiseksi. Voit myös tilata painetun Näkökulmia sijaishuoltoon −työkirjan verkkokaupastamme hintaan 25€ postikuluineen. Työkirjaa on myynnissä rajoitettu erä, joten osta omasi nyt! Löydät sivuilta myös muut julkaisumme.

Julkaisut

Violettihiuksinen tyttö nahkatakissa tiiviissä kuvassa, jossa silmät eivät näy.

Lue interaktiivinen artikkelimme!

Kokemusasiantuntijuutta pintaa syvemmältä

Miksi lastensuojelun asiakkaat ryhtyvät kokemus­asiantunti­joiksi? Millaisia kysymyksiä liittyy kokemus­asiantunti­joiden ja lasten­suojelun ammatti­laisten yhteis­työhön? Kuinka laadukasta ja eettistä kokemus­asiantunti­juutta toteutetaan käytännössä? Artikkeli valottaa lastensuojelun kokemus­asian­­tunti­juuden perus­­­lähtökohtia, mutta tarkastelee sitä myös pintaa syvemmältä. Se pyrkii tarjoamaan tietoa kaikille asiasta kiinnostuneille ja arvokkaita näkökulmia toiminnan toteuttajille.

Interaktiiviseen artikkeliin

Kuvitettu nuori istuu skeittilaudan päällä, toisella puoliskolla on kuvitettu vanhempi lapset sylissään.

Lue tuore selvitys!

Lastensuojelu asiakkaiden silmin

Lastensuojelu asiakkaiden silmin −selvitys kertoo asiakkaiden ajatuksia lastensuojelun kehitystarpeista ja onnistumisen paikoista. Millainen tuki lastensuojelun asiakkaiden näkökulmasta toimii ja millaiset seikat ovat saaneet aikaan käänteitä huonompaan? Selvityksessä on analysoitu kokemusasiantuntijatietoa yli kymmenen vuoden ajalta. Tutustu selvitykseen!

Lastensuojelu asiakkaiden silmin −selvitys

Piirrettyjä lapsia ja aikuisia seisomassa rinnakkain.

Kurkista sijaishuollon arkeen!

Näkökulmia sijaishuoltoon −opas

Näkökulmia sijaishuoltoon −opas tarjoaa moninäkökulmaisen lähestymistavan sijaishuollon arkeen sekä antaa ajateltavaa ja pureskeltavaa sijaishuollossa työskenteleville ammattilaisille ja sen järjestämisvastuussa oleville. Kirjoittajilla on lastensuojelutyöstä vankka kokemus, jota hyödyntämällä he käsittelevät teksteissään heille tärkeitä ja tuttuja aiheita. Opas sisältää myös pohdintatehtäviä ja vinkkejä. Tutustu Näkökulmia sijaishuoltoon −oppaaseen! Tilaa myös oppaan kaveriksi työkirja!

Näkökulmia sijaishuoltoon -oppaaseen

Tietopaketteja työsi tueksi

Lastensuojelun Keskusliiton selvitykset

Selvityksemme ottavat kantaa moniin lasten parissa työskentelevien ammattilaisten kysymyksiin.

Kaikki selvityksemme

Lastensuojelun Keskusliiton oppaat

Oppaamme tarjoavat käytännöllisiä vinkkejä ja apua työhösi lasten ja nuorten parissa.

Kaikki oppaamme

""

Lapsen osallisuus on aikuisen pieniä tekoja

Tutustu osallisuustyökaluun!

Osallisuustyökalu on verkko-opas, joka tarjoaa ohjeita ja käytännön vinkkejä siihen, miten voit työssäsi lastensuojelun parissa edistää lasten osallisuutta helposti. Työkalu kannustaa työntekijöitä huomioimaan työssään pienet osallisuuden kokemukseen vaikuttavat teot ja tarkastelemaan omia toimintatapojaan uusista näkökulmista. Oppaan sisältö on kokemusasiantuntijoiden tuottamaa.

Tutustu osallisuustyökaluun!

Aikuis- ja lapsipiirroshahmoja kerääntyneenä kaukoputken ympärille.

Millainen on lasten suojelemisen nykytila ja tulevaisuus?

Lastensuojelun Keskusliitto ja Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia selvittivät lastensuojelun ja lasten ja perheiden sosiaalihuollon ammattilaisten näkemyksiä lastensuojelun ja lasten suojelemisen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Tutustu myös Lasten suojelemisen nykytila ja tulevaisuus -visuaaliseen tiivistelmään!

Lue  Lasten suojelemisen nykytila ja tulevaisuus -selvitys

Kuvitettu lapsi maila kädessä. Pienten lasten turvallinen osallisuus -julkaisu tukee  osallisuustyössä

Pienten lasten turvallinen osallisuus -julkaisu tarjoaa ammattilaisille ja muille lasten kanssa toimiville käytännön keinoja ja työkaluja oman työnsä tueksi. Julkaisun tavoitteena on, että yhä useampi ammattilainen löytäisi keinoja, joilla tukea pienten lasten osallisuutta. Tulosta myös huoneentaulu!

Lue Pienten lasten turvallinen osallisuus -julkaisu

Kasveja mullassa, joista versoaa kukka.

Lähijohtajat mahdollistavat hyvän lastensuojelun – tutustu selvitykseemme!

Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu Lastensuojelun mahdollistajat – Selvitys lähijohtamisen sisällöstä ja merkityksestä avaa lähijohtamisen merkitystä ja sisältöä lastensuojelutyössä. Selvitystä varten toteutettiin yhdeksän teemahaastattelua lastensuojelun lähijohtajien kanssa.

Lue lisää Lastensuojelun mahdollistajat -selvityksestä

Uudistettu Lastensuojelu.info avuksi ammattilaiselle

Lastensuojelu.info on keskusliiton tuottama sivusto lastensuojelusta 10:llä kielellä – myös selkosuomeksi. Sivusto on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville.

Lastensuojelu.info 

Lastensuojelu.infon mainos, jossa kuvitettu tietokoneen ruutu ja perhe sydämen sisällä.

Keskeiset selvityksemme ammattilaiselle

Hyvää lastensuojelua, kiitos! -julkaisu

Haluamme lisätä lasten ja perheiden parissa työtään tekevien ammattilaisten ja päättäjien ymmärrystä lastensuojelun nykytilasta, mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista. Hyvää lastensuojelua, kiitos! -julkaisusarjan koonti kokoaa yhteen lastensuojelun ammattilaisten, esimiesten ja asiakkaiden näkökulmat.

Tutustu Hyvää lastensuojelua, kiitos! -julkaisuun

Kohtaamisia? – lastensuojelun arki työntekijöiden näkökulmasta

Mitä sosiaalityöntekijät ajattelevat lastensuojelun palvelujärjestelmän ongelmakohdista, perheiden tilanteista ja lasten tarpeista? Kohtaamisia-raportti on tehty lastensuojelun asiakastyössä toimivien sosiaalityöntekijöiden kyselyvastausten pohjalta. Lue sosiaalityöntekijöiden näkökulmia selvityksestämme.

Tutustu Kohtaamisia? -selvitykseen

Kotoutumisen polku – Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut

Kotoutumisen polku -selviyksen mukaan palvelujärjestelmämme ei aina pysty vastaamaan ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeuksiin ja tarpeisiin. Miten ammattilaiset näkivät oikeuksien toteutuvan? Katso myös Kotoutumisen polku -selvityksen visuaalinen tiivistelmä.

Tutustu Kotoutumisen polku -selvitykseen

Keskeiset oppaamme ammattilaiselle

Kaikkein tärkeimmät asiat -julkaisun kansikuva, jossa tyttö nojaa käsiinsä ja katsoo kameraan.

Kaikkein tärkeimmät asiat

Kaikkein tärkeimmät asiat – Nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa -opas kertoo, millainen hänen oikeuksiaan koskeva tieto on nuorelle sijoituksen aikana keskeistä. Opas tarjoaa vinkkejä ja keinoja oikeuksien käsittelyyn aikuisten ja nuorten kesken.

Lue Kaikkein tärkeimmät asiat -opas

Meidän oma valvontasuunnitelma

Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa on käytännönläheinen opas erityisesti sijaishuollon ammattilaisille. Opas auttaa lisäämään nuorten tietoutta omavalvontasuunnitelmasta sekä tekemään siitä heille ymmärrettävämmän.

Lue Meidän oma valvontasuunnitelma

Lisätietoa

Annukka Paasivirta

Erityisasiantuntija

Anna Tiili

Erityisasiantuntija

+358 44 491 8326

Julia Kuokkanen

Erityisasiantuntija

Taina Martiskainen

Erityisasiantuntija

Kaisu Muuronen

Erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö

050 569 6697

Etsitkö vaikuttamisen välineitä?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa päättäjille ja päätösten valmistelijoille tietoa ja työkaluja.

Päättäjille

Etsitkö neuvoja perheen arkeen?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa perheille ja perheiden kanssa toimiville.

Perheille

Etsitkö yhteystietojamme?

Asiantuntijoidemme ja toimistomme yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivultamme.

Yhteystiedot

Sulje