Hyppää sisältöön
LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO AMMATTILAISILLE

Tietoa ja koulutusta lasten kanssa työskenteleville

Lapsuudessa luodaan perusta hyvälle elämälle. Koululla, varhaiskasvatuksella, nuorisotyöllä, lastensuojelulla, neuvolalla ja esimerkiksi järjestöjen palveluilla on oma roolinsa lasten hyvinvoinnin vahvistamisessa. Lastensuojelun Keskusliitto tekee työtä lapsen turvallisten kasvuolosuhteiden varmistamiseksi, perheiden tukemiseksi sekä yhdenvertaisten ja laadukkaiden palveluiden toteutumiseksi koko maassa.

TIETOA TÄSTÄ SIVUSTA

Tuemme lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia tarjoamalla heille tietoa ja ajankohtaisia koulutuksia. Tältä sivulta löydät kootusti lasten ja perheiden palveluita koskevat kannanottomme, selvityksemme ja käytännönläheiset oppaamme sekä tietoa järjestämistämme koulutuksista. Keskusliitto järjestää  ammattilaisille suunnatut tapahtumat Valtakunnalliset lastensuojelupäivät® sekä Lasten suojelun kesäpäivät.

Tiesitkö?

Lastensuojelu koskettaa Suomessa vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia. Ehkäisevällä ja edistävällä työllä vahvistetaan perheiden hyvinvointia ja tuetaan niitä jo varhaisessa vaiheessa, ennen kuin ongelmat kärjistyvät kriisiksi.

20 %
vanhemmista ei tiedä, mistä saa tarvittaessa apua*
*Perheet keskiöön!- hankkeen osallisuusviikon kysely 2020.

79 %
lastensuojelun työntekijöistä kaipaa enemmän aikaa lasten tapaamiseen**
**Kohtaamisia-selvitys

Tietopaketteja työsi tueksi

Lastensuojelun Keskusliiton selvitykset

Selvityksemme ottavat kantaa moniin lasten parissa työskentelevien ammattilaisten kysymyksiin.

Kaikki selvityksemme

Lastensuojelun Keskusliiton oppaat

Oppaamme tarjoavat käytännöllisiä vinkkejä ja apua työhösi lasten ja nuorten parissa.

Kaikki oppaamme

Pienten lasten turvallinen osallisuus -julkaisu tukee ammattilaisia osallisuustyössä

Pienten lasten turvallinen osallisuus -julkaisu tarjoaa ammattilaisille ja muille lasten kanssa toimiville käytännön keinoja ja työkaluja oman työnsä tueksi. Julkaisun tavoitteena on, että yhä useampi ammattilainen löytäisi keinoja, joilla tukea pienten lasten osallisuutta. Tulosta myös huoneentaulu!

Lue Pienten lasten turvallinen osallisuus -julkaisu

Kasveja mullassa, joista versoaa kukka.

Lähijohtajat mahdollistavat hyvän lastensuojelun – tutustu selvitykseemme!

Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu Lastensuojelun mahdollistajat – Selvitys lähijohtamisen sisällöstä ja merkityksestä avaa lähijohtamisen merkitystä ja sisältöä lastensuojelutyössä. Selvitystä varten toteutettiin yhdeksän teemahaastattelua lastensuojelun lähijohtajien kanssa.

Lue lisää Lastensuojelun mahdollistajat -selvityksestä

Piirretty kuva, lapsen kädessä magneetti, joka vetää puoleensa rahaa, työsalkun, talon, kellon ja muita työelämään liittyviä kuvituselemnettejä.

Mikä vetää sosionomeja lastensuojelun laitoshoidon työhön ja mikä työntää pois?

Selvitimme asiaa julkaisussamme Lapsen vuoksi –  Lastensuojelun laitoshoidon vetovoimatekijät ja alalta työntävät tekijät. Keskiössä ovat alan työntekijöiden ja opiskelijoiden ajatukset työoloista, työhyvinvoinnista, osaamisesta ja mielikuvista lastensuojelun laitoshoidon työstä.

Lue lisää Lapsen vuoksi -selvityksestä

Tyttö nojaa käsiinsä ja katsoo kameraan. Reunoilla kuvituselementtejä, kuten pilviä ja sydämiä.

Kaikkein tärkeimmät asiat – opas sijaishuollossa elävälle nuorelle hänen oikeuksistaan

Lastensuojelun Keskusliitto sekä Nuoren Oikeudet Ja Asema sijaishuollossa -hanke (NOJA) ovat julkaisseet oppaan Kaikkein tärkeimmät asiat – Nuoren oikeus oikeuksiaan koskevaan tietoon sijaishuollossa. Opas kertoo, millainen oikeuksia koskeva tieto on nuorelle sijoituksen aikana keskeistä ja tarjoaa vinkkejä ja keinoja oikeuksien käsittelyyn aikuisten ja nuorten kesken.

Lue lisää Kaikkein tärkeimmät asiat -oppaasta

Uudistettu Lastensuojelu.info avuksi ammattilaiselle

Lastensuojelu.info on keskusliiton tuottama sivusto lastensuojelusta 10:llä kielellä – myös selkosuomeksi. Sivusto on suunnattu erityisesti maahanmuuttajavanhemmille ja heidän kanssaan työskenteleville.

Lastensuojelu.info 

Lastensuojelu.infon mainos, jossa kuvitettu tietokoneen ruutu ja perhe sydämen sisällä.

Keskeiset selvityksemme ammattilaiselle

Hyvää lastensuojelua, kiitos! -julkaisu

Haluamme lisätä lasten ja perheiden parissa työtään tekevien ammattilaisten ja päättäjien ymmärrystä lastensuojelun nykytilasta, mahdollisuuksista ja kehittämistarpeista. Hyvää lastensuojelua, kiitos! -julkaisusarjan koonti kokoaa yhteen lastensuojelun ammattilaisten, esimiesten ja asiakkaiden näkökulmat.

Tutustu Hyvää lastensuojelua, kiitos! -julkaisuun

Kohtaamisia? – lastensuojelun arki työntekijöiden näkökulmasta

Mitä sosiaalityöntekijät ajattelevat lastensuojelun palvelujärjestelmän ongelmakohdista, perheiden tilanteista ja lasten tarpeista? Kohtaamisia-raportti on tehty lastensuojelun asiakastyössä toimivien sosiaalityöntekijöiden kyselyvastausten pohjalta. Lue sosiaalityöntekijöiden näkökulmia selvityksestämme.

Tutustu Kohtaamisia? -selvitykseen

Kotoutumisen polku – Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut

Kotoutumisen polku -selviyksen mukaan palvelujärjestelmämme ei aina pysty vastaamaan ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeuksiin ja tarpeisiin. Miten ammattilaiset näkivät oikeuksien toteutuvan? Katso myös Kotoutumisen polku -selvityksen visuaalinen tiivistelmä.

Tutustu Kotoutumisen polku -selvitykseen

Keskeiset oppaamme ammattilaiselle

Meidän oma valvontasuunnitelma

Meidän oma valvontasuunnitelma – Opas nuorten osallisuutta tukevaan omavalvontatyöhön lastenkodeissa on käytännönläheinen opas erityisesti sijaishuollon ammattilaisille. Opas auttaa lisäämään nuorten tietoutta omavalvontasuunnitelmasta sekä tekemään siitä heille ymmärrettävämmän.

Lue Meidän oma valvontasuunnitelma

Lastensuojelu ja some -opas

Lastensuojelu ja some -oppaan tavoitteena on rohkaista lastensuojelun ammattilaisia käyttämään sosiaalista mediaa työssään. Opas tarjoaa käytännön tietoa ja kokoaa ajatuksia siitä, kuinka lastensuojelussa voitaisiin vielä nykyistä paremmin hyödyntää sosiaalista mediaa.

Tutustu Lastensuojelu ja some -oppaaseen

Lisätietoa

Annukka Paasivirta

Erityisasiantuntija

Anna Tiili (vapaalla)

Erityisasiantuntija

+358 45 8989 544

Julia Kuokkanen (vapaalla)

Erityisasiantuntija

Taina Martiskainen

Erityisasiantuntija

Kaisu Muuronen

Kehittämispäällikkö

050 569 6697

Etsitkö vaikuttamisen välineitä?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa päättäjille ja päätösten valmistelijoille tietoa ja työkaluja.

Päättäjille

Etsitkö neuvoja perheen arkeen?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa perheille ja perheiden kanssa toimiville.

Perheille

Etsitkö yhteystietojamme?

Asiantuntijoidemme ja toimistomme yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivultamme.

Yhteystiedot

Sulje