Hyppää sisältöön

Perheet keskiöön!

Unelmien perhekeskus

Unelmien perhekeskus tehdään yhdessä eri toimijoiden välisellä kumppanuudella!

Perheiden kohtaamispaikka

Välineitä perheiden kohtaamispaikan laadun arviointiin.

Osallisuus perhekeskuksissa

Tuemme vanhempien osallisuutta ja kuulemista lapsiperheille suunnatussa toiminnassa, tuessa ja palveluissa.

Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -toiminnan tavoitteena on tuoda järjestöjen osaaminen perhekeskuksien käyttöön ympäri Suomen. Koordinoimme järjestöjen perhekeskusverkostoa ja rakennamme toimijoiden välistä yhteistyötä osaamisen vahvistamisen sekä viestinnän keinoin. Toimimme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.

Mitä on Perheet keskiöön! -toiminta?

Perhekeskuksen tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen juuri silloin, kun sitä tarvitsee. Tämä ei synny yksin, vaan siihen tarvitaan yhdessä tekemistä ja aitoa kumppanuutta eri toimijoiden välille.

Teemme töitä, jotta järjestöt ovat kiinteä osa perhekeskuksia ympäri Suomen. Vahvistamme lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä ja rakennamme yhteistyötä perhekeskustoimijoiden välille. Toiminnassa hyödynnetään Perheet keskiöön! -hankkeessa (2018-2021) kehitettyjä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä.

Perheiden tulee olla mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä perhekeskustoimintaa. Siksi nostamme perheiden ääntä esiin ja pyrimme varmistamaan, että perhekeskukset rakennetaan perheiden tarpeita vastaaviksi.

Tarjoamme perhekeskusten käyttöön kohtaamispaikkatoiminnan arviointimallin, jonka avulla kohtaamispaikat ja alueet voivat kehittää toimintaansa vastaamaan perheiden tarpeisiin entistä paremmin. Olemme mukana sähköisen perhekeskuksen kehittämistyössä tuoden järjestöjen verkko- ja etätuen ja -toiminnan sen osaksi.

Tartumme ja otamme kantaa keskeisiin perhekeskuskehittämisen kysymyksiin järjestöjen näkökulmasta. Järjestämme erilaisia koulutuksia, tilaisuuksia ja työpajoja perhekeskustoimijoille.

Mikä on perhekeskus?

Perhekeskus on monialainen ja hallinnonalojen rajat ylittävä palvelukokonaisuus, joka edistää lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia, tukee vanhemmuudessa, parisuhteessa ja erotilanteessa sekä tarjoaa varhaista tukea perheille erilaisissa arjen tilanteissa. Keskeinen osa perhekeskusta on kohtaamispaikka, joka mahdollistaa vertaistuen ja yhteisöllisyyden. Tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen juuri silloin, kun sitä tarvitsee. 

Lue lisää perhekeskuksista (thl.fi)

Lisää aiheesta

Sulje