Hyppää sisältöön

Perheet keskiöön!

Vaikutamme

Tavoitteemme on, että järjestöt ovat osa perhekeskuksia ympäri Suomen.

Verkostoimme

Koordinoimme järjestöverkostoja ja rakennamme toimijoiden välistä yhteistyötä.

Materiaalia

Tarjoamme hyväksi havaittuja malleja ja työkaluja yhteistyön vahvistamisen tueksi.

""

Lastensuojelun Keskusliiton Perheet keskiöön! -toiminnan tavoitteena on tuoda järjestöjen osaaminen perhekeskuksien käyttöön ympäri Suomen. Vahvistamme lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen yhteistyötä ja rakennamme eri toimijoiden välistä yhteistyötä, jotta perheet saisivat tarvitsemansa palvelun ja tuen helposti ja oikeaan aikaan. Toimimme Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella.

Mitä on Perheet keskiöön! -toiminta?

Perheet keskiöön!- toiminta tekee töitä sen eteen, että perhekeskukset rakennetaan perheiden tarpeita vastaaviksi ja että järjestöjen osaaminen, tuki ja palvelut ovat kiinteä osa perhekeskuksien valikoimaa. Järjestöillä on valtava määrä asiantuntemusta, jonka avulla perhekeskuksista rakentuu vahvempia ja osaavampia.

Vahvistamme lasten ja perheiden kanssa toimivien järjestöjen keskinäistä yhteistyötä sekä rakennamme yhteistyötä perhekeskustoimijoiden välille. On tärkeää, että perheet ovat mukana suunnittelemassa, toteuttamassa, arvioimassa ja kehittämässä perhekeskustoimintaa. Siksi nostamme esiin perheiden ääntä.

Vaikutamme osaamisen vahvistamisen ja viestinnän keinoin. Järjestämme erilaisia koulutuksia, tilaisuuksia ja työpajoja perhekeskustoimijoille. Otamme kantaa keskeisiin perhekeskuskehittämisen kysymyksiin järjestöjen näkökulmasta. Tarjoamme perhekeskusten kehittämisen tueksi erilaista materiaalia, kuten kohtaamispaikkatoiminnan arviointimallin. Sen avulla kohtaamispaikat ja alueet voivat kehittää toimintaansa vastaamaan entistä paremmin perheiden tarpeisiin.

Olemme mukana sähköisen perhekeskuksen kehittämistyössä ja tuomme järjestöjen verkko- ja etätuen sekä toiminnan sen osaksi. Toiminnassamme hyödynnetään Perheet keskiöön! -hankkeessa (2018−2021) kehitettyjä hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä.

Lue lisää siitä, miten vaikutamme, millaisissa verkostoissa vaikutamme ja verkostoista, joita koordinoimme. Tutustu myös perhekeskuksen kehittämisen tueksi tuottamaamme materiaaliin.

Perhekeskus kokoaa lasten ja perheiden palvelut ja tuen yhteen

Perhekeskus kokoaa lasten, nuorten ja perheiden palvelut sekä tuen yhteen monialaiseksi ja hallinnonalat ylittäväksi palvelukokonaisuudeksi. Se sovittaa yhteen lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, kuntien sivistyspalvelut sekä hyvinvointia ja terveyttä edistävän HYTE-toiminnan ja järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen toiminnan. Myös kohtaamispaikat ovat osa perhekeskuksia.

Perhekeskuksen tavoitteena on, että jokainen lapsi, nuori ja perhe saa tarvitsemansa avun ja tuen juuri silloin, kun sitä tarvitsee. Tähän tarvitaan yhdessä tekemistä ja aitoa kumppanuutta eri toimijoiden välille

Vuoden 2023 alusta lähtien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi 21 hyvinvointialueelle. Kuntien vastuulle jäivät mm. varhaiskasvatus, opetus sekä kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Uudistus korostaa perhekeskusten merkitystä entisestään. Perhekeskus on keino varmistaa, että kuntien järjestämisvastuulle jääneet ja hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle siirtyneet palvelut muodostavat koordinoidun kokonaisuuden.

Lue lisää perhekeskuksista (thl.fi)

Perheet keskiöön -toimintasuositukset

Perheet keskiöön! -toimintasuositukset on laadittu tukemaan kansallista ja alueellista perhekeskus- ja kohtaamispaikkatoiminnan kehittämistä.  Kaikki toimintasuositukset on kirjoitettu yhteistyössä järjestö- ja yhteistyökumppaniverkostojemme kanssa.

Tutustu myös muuhun tuottamaamme materiaaliin

Isä ja hänen pieni tyttärensä istuvat ulkona maassa. Isä pitää tyttöä sylissä ja he katsovat kameraan päin.

Kuva: Laura Vesa

Isä, äiti ja pikkupoika leikkivät autoilla perhekeskuksen lattialla.

Kuva: Laura Vesa

Laatua kohtaamispaikkatoimintaan

Kehittämämme kohtaamispaikkatoiminnan arviointimallin avulla yksittäiset kohtaamispaikat, kunnat ja hyvinvointialueet voivat kehittää toimintaansa vastaamaan entistä paremmin perheiden tarpeisiin sekä vahvistaa eri kohtaamispaikkatoimijoiden yhteistyötä.

Tutustu arviointimalliimme

Lisää aiheesta

Sulje