Hyppää sisältöön

Lapsibudjetointi

Lapsibudjetointi (LABU) on lapsiin kohdistuvien julkisten varojen lapsenoikeusperustaista analysointia, arviointia ja vaikuttavuuden vahvistamista. Lapsibudjetoinnissa yhdistyy 1) lapsen etu saada oikeudenmukainen osuus julkisista varoista sekä parhaat mahdolliset palvelut ja 2) julkisen talouden etu saada lapsiin kohdennetuilta resursseilta enemmän vaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Lapsibudjetoinnilla tavoitellaan vaikuttavuutta

Lapsibudjetoinnilla tuotetaan tietoa julkisten varojen kohdentumisesta lapsiin sekä siitä, ovatko taloudelliset panostukset ja niiden kohdentuminen linjassa lapsen oikeuksien sekä lasten hyvinvoinnille asetettujen tavoitteiden kanssa. Se on siis tiedolla johtamisen väline. Lapsibudjetoinnilla voidaan:

  • analysoida, arvioida ja vahvistaa lapsiin kohdistettujen yhteiskunnallisten resurssien vaikuttavuutta niin valtakunnallisella kuin alueellisella tasolla
  • lisätä budjetoinnin läpinäkyvyyttä
  • kohdentaa alueellisella tasolla (kunnat ja hyvinvointialueet) palvelujen resurssit lapsen etua parhaiten palvelevalla tavalla
  • arvioida ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden palvelujen eri hallinnonaloista muodostuvaa kokonaisuutta ja ylittää rajapintoja

Lapsibudjetointi on yksi tapa tehdä väestölähtöistä budjetointia ja menetelmä on laajennettavissa muihin väestöryhmiin. Lapsibudjetoinnissa on myös ilmiöpohjaisen budjetoinnin elementtejä.

Lastensuojelun Keskusliitto edistää lapsibudjetointia

Lastensuojelun Keskusliitto edistää lapsibudjetointia. Tarjosimme asiantuntemustamme Lapsilähtöinen budjetointi -hankkeeseen (VNK TEAS 2018–2019), jossa kehitettiin lapsibudjetoinnin mallinnus ja tiekartta niin valtiontason kuin kuntien budjetointiin.

Lausunnoissamme, ohjelmissamme ja muussa vaikuttamistyössämme edistämme lapsibudjetointia ja kiinnitämme huomiota niihin yhteiskunnallisiin uudistuksiin ja rakenteisiin, joiden kautta lapsibudjetoinnin käytäntöjä on luontevaa ottaa käyttöön.

Lapsibudjetointiin liittyviä artikkeleitamme

Infograafi lapsibudjetoinnista

Mitä lapsibudjetointi on?

Lataa lapsibudjetointi-infograafi (pdf)

Tietoa ja työkaluja päätöksentekoon

Päättäjille

Tutustu lapsivaikutusten arviointiin

Lapsivaikutusten arviointi

Etsitkö yhteystietojamme?

Yhteystiedot

Lisätietoa

Sonja Falk (vapaalla)

Erityisasiantuntija

040 149 0050

Ira Custódio

Erityisasiantuntija

050 591 8525

Sulje