Hyppää sisältöön
LAPSEN OIKEUDET

Lapsen oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia

Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ne taataan YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa, jonka Suomi on saattanut voimaan jo vuonna 1991. Lapsen oikeudet koskevat kaikkia alle 18-vuotiaita. Lapsen oikeuksien sopimuksen neljä kulmakiveä ovat syrjinnän kielto, oikeus hyvään elämään, oikeus osallisuuteen ja kuulluksi tulemiseen sekä lapsen edun ensisijaisuus.  

Lue lapsen oikeuksien sopimus kokonaisuudessaan (lapsenoikeudet.fi)

Mitä teemme

Me teemme töitä sen eteen, että lapsen oikeudet tunnetaan ja ne toteutuvat yhteiskunnassamme. Vähemmistöjen, maahanmuuttajien ja vammaisten lasten oikeudet ovat tärkeässä roolissa työssämme. Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseen lausunnoillamme, kannanotoillamme, kampanjoillamme ja muulla vaikuttamistyöllämme

Koordinoimme lapsen oikeuksien viestintää Suomessa ja järjestämme vuosittain Lapsen oikeuksien teemaviikon kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja harrastus- ja vapaa-ajan toiminnassa. 

Teemme yhteistyötä lapsen oikeuksien asioissa myös kansainvälisellä tasolla ja kokoamme kansalaisjärjestöjen vaihtoehtoisen raportin YK:n lapsen oikeuksien komitealle. 

Lapsen oikeuksien toteutumisesta huolehtivat monet viranomaiset. Lastensuojelun Keskusliitolla ei ole toimivaltaa ratkaista yksittäisiä tapauksia tai ottaa niihin kantaa, mutta tukea tarjoavien toimijoiden yhteystietoja löydät kootusti Perheille-sivultamme tai lapsiasiavaltuutetun verkkosivustolta.

Tutustu Turvallisuus on… -julkaisuun ja lasten ja nuorten ajatuksiin turvallisuudesta!

Lapsen oikeuksien kansallinen viestintäverkosto kutsui huhtikuussa 2022 lapsia ja nuoria osallistumaan Turvallisuus on… -kirjoituskilpailuun, jossa haluttiin kuulla, mitä turvallisuus lapsille ja nuorille on. Julkaisuun olemme koonneet katkelmia lasten ja nuorten kirjoituksista kahdeksan teeman alle.

Turvallisuus on… -julkaisuun

Piirretty kuva, jossa kolme lapsihahmoa keltaisissa ja mustissa vaatteissa pimeässä. Hymyilevät yhdessä. Yhdellä kädessä taskulamppu, toinen kuuntelee musiikkia kuulokkeilla ja kolmannella sylissä kissapehmolelu.

Keskusliitto luovutti vaihtoehtoisen raportin YK:n lapsen oikeuksien komitealle

Vaihtoehtoisen rinnakkaisraportin tarkoitus on täydentää Suomen valtion raporttia tarjoamalla tarkennuksia lapsen oikeuksien tilasta ja yleisestä kehityskulusta Suomessa. Lue lisää raportoinnista Lapsenoikeudet.fissä

Tutustu lapsen oikeuksien kansalliseen viestintästrategiaan vuosille 2022–2026!

Kansallinen viestintästrategia antaa eväitä esimerkiksi kunnille ja hyvinvointialueille, valtionhallinnolle, puolueille, järjestöille, ammattilaisille, perheille ja medialle lapsen oikeuksien viestintään ja lapsen oikeuksien huomioimiseen viestinnässä.

Tutustu lapsen oikeuksiin tarkemmin

Lapsen oikeudet -sivusto

Lastensuojelun Keskusliitto koordinoi kansallista lapsen oikeuksien viestintäverkostoa, johon kuuluu laaja joukko järjestöjä sekä valtion, kuntien ja seurakuntien toimijoita. Keskusliiton ylläpitämältä verkkosivustolta löydät tietoa lapsen oikeuksista.

Lapsenoikeudet.fi

Lapsenoikeudet.fi

Lapsen oikeuksien viikko

Lapsen oikeuksien viikko on vuosittain marraskuussa järjestettävä toiminnallinen teemaviikko. Teemaviikon tavoitteena on edistää lasten ja nuorten tietoutta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksesta ja omista oikeuksistaan.

Lapsenoikeuksienviikko.fi

Lapsen oikeuksien viikon logo.

Keskeisiä julkaisujamme lapsen oikeuksista

Kuinka suorittaa nuoruus?

Mitä nuoret itse ajattelevat nuoruudesta vuonna 2022? ”Kuinka suorittaa nuoruus” -julkaisussa nuoret kertovat rehellisesti ja avoimesti omista kokemuksistaan ja hakevat ratkaisuja hyvinvoinnin ja jaksamisen haasteisiin. Lue myös tiedotteemme aiheesta!

Tutustu Kuinka suorittaa nuoruus -julkaisuun

Lapsen oikeudet digitaalisessa ympäristössä

Lapsi verkossa – Näkökulmia lasten oikeuksiin ja tietosuojaan digitaalisessa ympäristössä -oppaasta löydät tietoa ja käytännön suosituksia lasten oikeuksista ja tietosuojasta niin vanhemmille, yrityksille kuin kouluillekin. Mitä erityisesti kannattaa huomioida lapsen oikeuksista verkkomaailmassa?

Tutustu Lapsi verkossa -oppaaseen

Nuorten äänen pitää kuulua!

Miten lapset ja nuoret voivat omasta mielestään osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin? Nuorten äänen pitää kuulua! -raportissa käsitellään aihetta ja lisäksi tarjotaan myös eväitä siihen, miten lasten ja nuorten vaikuttamistyötä voitaisiin edistää. Katso myös visuaalinen tiivistelmä Nuoren äänen pitää kuulua!

Nuorten äänen pitää kuulua! -raportti

Lapsella on oikeus tulla kuulluksi

Selvitimme kyselyn avulla vuonna 2017 lasten ja nuorten tietämystä ja mielipiteitä liittyen lapsen oikeuksiin ja YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen, omaan toimintaympäristöönsä ja osallisuuteen. Mitä lapset ja nuoret meille tuolloin kertoivat? Lue selvityksemme!

Lue lapsella on oikeus tulla kuulluksi -selvitys

Lisätietoa

Ira Custódio

Erityisasiantuntija

050 591 8525

Lucia Hakala

Erityisasiantuntija

040 350 3887

Juuli Hurskainen

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen

Taina Martiskainen

Erityisasiantuntija

Kohderyhmät

Etsitkö vaikuttamisen keinoja?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa päättäjille ja vaikutusvaltaisille henkilöille tietoa ja työkaluja.

Päättäjille

Työskenteletkö lasten kanssa?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa ja oppaita lasten parissa työskenteleville.

Ammattilaisille

Etsitkö neuvoja perheen arkeen?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa perheille ja perheiden kanssa toimiville.

Perheille

Sulje