Hyppää sisältöön

Hyvä alku elämälle

Hyvä alku elämälle -kampanjalla lisätään etenkin päättäjien tietoisuutta lapsen ensimmäisten elinvuosien merkityksestä ja nostetaan esille kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeus tarvitsemaansa tukeen.

Kampanjassa kootaan ja tarjotaan tietoa asiantuntijoille. Tietopakettien avulla nostamme esille jokaisen lapsen oikeutta hyvään elämään. Tietopaketit on koottu blogeiksi tälle sivulle. Aihetta lähestytään monipuolisesti eri lapsiryhmien ja erilaisten haastavien elämäntilanteiden näkökulmasta.

Mistä Hyvä alku elämälle -kampanjassa on kyse?

Lasten, ja etenkin vauvojen, ääni jää liian usein isompien jalkoihin.

Kampanjan avulla kiinnitämme päättäjien huomion tekijöihin, jotka estävät pienten lasten oikeuksien toteutumista. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja lapsiryhmien, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten, intersukupuolisten lasten ja pakolaislasten, oikeuksien toteutuminen vaatii erityisiä toimenpiteitä.

Lisäksi nostamme esille hyviä esimerkkejä siitä, millainen merkitys oikea-aikaisella ja oikein mitoitetulla tuella voi olla koko elämän kannalta, erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa.  Esimerkiksi tilanteissa, joissa mielenterveys- tai päihdeongelma varjostaa perheen elämää, vanhempi on vankilassa tai kärsii synnytyksen jälkeisestä masennuksesta.

Kampanja kohdentuu odotusajasta lapsen kuudenteen ikävuoteen saakka. Keskiössä on erityisesti lapsen elämän ensimmäiset 1000 päivää.

Hyvä alku elämälle -kampanja on osa  kansainvälistä yhteistyötä

Kampanja on osa Eurochildin(eurochild.org)  ja ISSAn (issa.nl) (International Step by Step Association) yhdessä European Public Health Alliancen (EPHA) ja Roma Education Fundin (REF) kanssa toteuttamaa laajempaa First Years First Priority -kampanjaa.

Kaikkiaan kampanjassa on mukana 9 maata, Suomen lisäksi Bulgaria, Ranska, Unkari, Irlanti, Portugali, Romania, Serbia ja Espanja. Kampanja jatkuu 31.12.2023 saakka.

Kampanjaa Suomessa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Lue lisää First Years First Priority -kampanjan sivuilta

Lue Lastensuojelun Keskusliiton selvitys suomeksi ja englanniksi!

Tutustu selvitykseen pienten lasten osallistumisesta varhaiskasvatukseen!

Selvitys: Pienten lasten osallistuminen
varhaiskasvatukseen
Report: Participation of young children in
early childhood education and care 

Tutustu First Years First Priority -kampanjan toimenpidesuosituksiin!

2023

First years for priority -kampanja julkaisi kolme uutta toimintasuositusta lokakuussa 2023. Niiden teemat ovat pakolais- ja maahanmuuttajalapset, nuoret, vammaiset lapset ja heidän perheensä sekä romanilapset ja heidän perheensä.


 

2022

Marraskuussa 2022 First Years First Priority -kampanja julkaisi kolme teemallista toimenpidesuositusta. Niiden aiheet olivat lapsitakuu, varhaiskasvatuksen laatu ja terveyspalveluiden saatavuus varhaislapsuudessa.

Suositukset esiteltiin Euroopan parlamentissa 29.11.2022.

Tutustu varhaisten vuosien tuen ja palveluiden kehitykseen Suomessa

Tietoiskuun on koostettu huomioita liittyen kansalliseen lapsipolitiikkaan sekä Suomea koskevaan maaraporttiin varhaisten vuosien näkökulmasta.

Lataa englanninkielinen tietoisku vuodelta 2021.

Fact sheet Finland 2021 (pdf)

Kuudella vauvalla kymmenestä on yksityinen sairauskuluvakuutus

Finlapset-tutkimuksessa selvitettiin, miten yleisiä sairauskuluvakuutukset ovat ja miten niiden yleisyys vaihtelee taloudellisen tilanteen, alueen sekä vanhempien taustojen mukaan. Lapsille otettujen sairauskuluvakuutusten määrä on kasvanut pitkään ja vakuutusturva kattaa vauvaikäisistä jo yli puolet. Yksityislääkärillä käy kolmasosa pienistä lapsista. Tiedot perustuvat  FinLapset-tutkimuksen vuosina 2018 ja 2020 tehtyihin kyselyihin ja Kelan aineistoon. Lue lisää!

Tutustu tiiviistetyihin tutkimustuolksiin (julkari.fi)

Hyvä alku elämälle -blogisarja

Blogit on koottu tietopaketeiksi, jotka ohjaavat tiedon äärelle.

Sulje