Hyppää sisältöön

Hyvä alku elämälle

Hyvä alku elämälle -kampanjalla lisätään etenkin päättäjien tietoisuutta lapsen ensimmäisten elinvuosien merkityksestä ja nostetaan esille kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeus tarvitsemaansa tukeen.

Kampanjassa kootaan ja tarjotaan tietoa asiantuntijoille. Tietopakettien avulla nostamme esille jokaisen lapsen oikeutta hyvään elämään. Aihetta lähestytään monipuolisesti eri lapsiryhmien ja erilaisten haastavien elämäntilanteiden näkökulmasta. Tietopaketit lisätään kampanjan edetessä blogeina tälle sivulle.

Mistä Hyvä alku elämälle -kampanjassa on kyse?

Lasten, ja etenkin vauvojen, ääni jää liian usein isompien jalkoihin.

Kampanjan avulla kiinnitämme päättäjien huomion tekijöihin, jotka estävät pienten lasten oikeuksien toteutumista. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja lapsiryhmien, kuten erityistä tukea tarvitsevien lasten, intersukupuolisten lasten ja pakolaislasten, oikeuksien toteutuminen vaatii erityisiä toimenpiteitä.

Lisäksi nostamme esille hyviä esimerkkejä siitä, millainen merkitys oikea-aikaisella ja oikein mitoitetulla tuella voi olla koko elämän kannalta, erityisesti vaikeissa elämäntilanteissa.  Esimerkiksi tilanteissa, joissa mielenterveys- tai päihdeongelma varjostaa perheen elämää, vanhempi on vankilassa tai kärsii synnytyksen jälkeisestä masennuksesta.

Kampanja kohdentuu odotusajasta lapsen kuudenteen ikävuoteen saakka. Keskiössä on erityisesti lapsen elämän ensimmäiset 1000 päivää.

Hyvä alku elämälle -kampanja on osa  kansainvälistä yhteistyötä

Kampanja on osa Eurochildin(eurochild.org)  ja ISSAn (issa.nl) (International Step by Step Association) yhdessä European Public Health Alliancen (EPHA) ja Roma Education Fundin (REF) kanssa toteuttamaa laajempaa First Years First Priority -kampanjaa.

Kaikkiaan kampanjassa on mukana 9 maata, Suomen lisäksi Bulgaria, Ranska, Unkari, Irlanti, Portugali, Romania, Serbia ja Espanja. Kampanja jatkuu syksyyn 2021 saakka.

Kampanjaa Suomessa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa.

Lue lisää First Years First Priority -kampanjan sivuilta

Tutustu varhaisten vuosien tuen ja palveluiden kehitykseen Suomessa

Tietoiskuun on koostettu huomioita liittyen kansalliseen lapsipolitiikkaan sekä Suomea koskevaan maaraporttiin varhaisten vuosien näkökulmasta.
Lataa englanninkielinen tietoisku vuodelta 2020.

Fact sheet Finland 2020 (pdf)

Hyvä alku elämälle -blogisarja

Blogit on koottu tietopaketeiksi, jotka ohjaavat tiedon äärelle.

Sulje