Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Lastensuojelun Keskusliiton verkkosivustoa (lskl.fi), Lapsen Maailma -lehden verkkosivustoa (lapsenmaailma.fi), Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® verkkosivustoa sekä Lastensuojelu.info −verkkosivustoa. Lastensuojelun Keskusliiton sivusto on julkaistu 24.2.2021. Lapsen Maailma −lehden verkkosivusto on julkaistu 20.4.2021. Valtakunnallisten lastensuojelupäivien® verkkosivusto on julkaistu 18.5.2021. Lastensuojelu.info -sivusto on julkaistu 29.3.2022.

Näitä sivustoja ei pääosin Lastensuojelu.info -sivustoa lukuun ottamatta koske laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Siitä huolimatta haluamme palvella sinua saavutettavuusasioissa paremmin.

Digipalvelujen saavutettavuuden tila

Lastensuojelun Keskusliiton verkkosivusto täyttää A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1) osittain, verkkosivustolta on tunnistettu joitakin teknisiä ratkaisuja, jotka estävät palvelun käyttöä näppäimistöllä ja ruudunlukuohjelmistolla. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa. Nämä saavutettavuuspuutteet korjataan pikimmiten 2021 aikana.

Verkkosivuston saavutettavuuden on arvioinut kolmas osapuoli helmikuussa 2021, jossa ilmenneet puutteet on osittain korjattu ja osittain vielä työn alla. Jatkamme palvelun saavutettavuuden arviointia saavutettavuustyökalujen avulla.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan tekniikan tai sisällön muuttuessa. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Linkkien nimeämisessä on puutteita

Kaikkien linkkien tarkoitus ei selviä pelkästä linkkitekstistä. Sivuston sivuilla on voitu käyttää samaa linkkitekstiä linkeissä, jotka ohjaavat käyttäjän eri kohteisiin. Osa linkkiteksteistä saattaa olla vaikeita ymmärtää, jos konteksti ei ole täysin selkeä, kuten ”katso profiili” tai ”kaikki artikkelit”. (WCAG 2.4.4)

Taulukoiden muotoilu

Sivustolla on taulukoita, joissa on sekä rivi- että sarakeotsikoita, mutta koodista puuttuu näitä vastaavat merkinnät, attribuutit. Puutteet vaikeuttavat taulukon tietojen keskinäisten suhteiden ymmärtämistä. (WCAG 1.3.1)

Suodatustoiminnot

Sivustolla on puutteita sisältöjen ja elementtien käytössä näppäimistöllä ja ruudunlukijalla. Esimerkiksi pudotusvalikot eivät aukea välilyönnillä (WCAG 2.1.1), valikoiden ja itse valintaruutujen tyyppiä ei ole ohjelmallisesti merkitty (WCAG 1.3.1) ja valikoiden näkyvä nimilappu ei ole osa ohjelmallisesti luettavaa nimilappua (WCAG 2.5.3).

Pakollisten kenttien merkitseminen lomakkeissa

Sivustolla olevien lomakkeiden pakollisia lomakekenttiä ei ole merkitty riittävän selkeästi. (WCAG 3.3.2)

Ei-saavutettavat sisällöt ja sisällöt, jotka eivät kuulu lainsäädännön piiriin

Lastensuojelun Keskusliiton sivustolla on vuosien varrella julkaistu sisältöjä ja tiedostoja, jotka ovat saavutettavuudeltaan puutteellisia, tai jota ei lainsäädännön vaatimukset koske. Ennen 23.9.2020 julkaistujen sisältöjen muokkaamiseen saavutettavaksi organisaatiolla ei ikävä kyllä ole resursseja, se muodostaisi liitolle kohtuuttoman rasitteen. Tämän jälkeen julkaistut sisällöt toteutamme mahdollisimman saavutettavalla tavalla.

Saavutettavuustasoa eivät kokonaan tai kaikilta osin täytä esimerkiksi:

  • julkaisut: etenkin vanhemmissa julkaisuissa ei saavutettavuutta ole otettu huomioon. Uudemmat julkaisut, jotka on julkaistu 23.9.2020 jälkeen ja osin myös sitä ennen, on pyritty tekemään mahdollisimman saavutettaviksi. Erinäisiä puutteita voi kuitenkin ilmetä.
  • pdf-tiedostot: pdf-tiedostot on 23.9.2020 jälkeen pyritty tekemään mahdollisimman saavutettaviksi. Erinäisiä puutteita voi kuitenkin ilmetä. Saavutettavuuspuutteita voi ilmetä erityisesti sellaisissa Pdf-tiedostoissa, jotka eivät ole keskusliiton itsensä tuottamia, mutta ne julkaistaan sivustolla, Tällaisia voivat olla olla esimerkiksi keskusliiton tilaisuuksissa puhuvien itsensä tekemät Power Point -esitykset, jotka myöhemmin jaetaan pdf-tiedostoina sivuillamme tilaisuuden jälkeen.
  • infograafit: sivustolla olevia infograafeja ei kaikilta osin ole tehty saavutettaviksi.
  • kuvat: kaikilla kuvilla, etenkään vanhemmilla, ei ole vaihtoehtoista tekstitystä.
  • videot: videoissa ei ole kuvailutulkkausta. Kaikissa viedoissa ei ole tekstitystä. LSKL käyttää verkkosivuillaan upotuksiin YouTube-videopalvelua, joka ei kaikilta osin täytä saavutettavuusvaatimuksia.
  • linkit ja linkkitekstit: linkeistä etenkään 23.9.2020 ennen julkaistujen sivujen osalta ei aina käy ilmi, mille sivustolle linkki ohjaa tai mitä linkistä aukeaa. Linkkiteksteissä voi olla myös muita puutteita.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi. Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille, Lastensuojelun Keskusliitolle. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa, vastauksessa voi mennä 14 päivää. Kerro palautteessasi tarkasti, mitä asiaa tai osa-aluetta palautteesi koskee, jotta voimme palvella sinua asiassa paremmin.

Valvontaviranomainen

Jos et ole tyytyväinen Lastensuojelun Keskusliitolta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(a)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Sulje