Hyppää sisältöön
LASTENSUOJELUN KESKUSLIITTO PÄÄTTÄJILLE

Tietoa ja työkaluja lapsimyönteiseen päätöksentekoon

Lastensuojelun Keskusliitto ottaa aktiivisesti kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin ja lainsäädäntöön, aina lapsen oikeudet edellä. Me haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa lapset otetaan aidosti huomioon päätöksenteossa ja jossa jokaisen lapsen on hyvä elää.

TIETOA TÄSTÄ SIVUSTA

Tarjoamme päättäjille ja päätösten valmistelijoille ajantasaista tietoa ja suosituksia lapsen edun toteutumiseksi yhteiskunnassa.

Tältä sivulta löydät kootusti politiikkasuosituksemme, kannanottomme, lausuntomme, infograafimme ja muut päättäjille suunnatut julkaisumme.

Tiesitkö?

Lapsivaikutusten arviointi on kirjattu tavoitteena jo useisiin hallitusohjelmiin, mutta käytännössä arviointien toteutus on edennyt hitaasti. Olemme koonneet tänne myös tietoa toimivista työkaluista lapsivaikutusten arvioimiseksi.

68 %
lapsista pitää lasten asemaa Suomessa hyvänä* 
*LSKL 2021 (kysely lapsille, 16 636 vastaajaa)

62 %
lapsista on sitä mieltä, että aikuiset tekisivät parempia päätöksiä, jos kuuntelisivat lapsia**
**LSKL 2021 (kysely lapsille, 16 636 vastaajaa)

Pieni lapsi sininen lippalakki päässään näyttää sinisessä maalissa olevia käsiään kohti katsojaa.

Tutustu päivitettyyn politiikkasuositukseen varhaiskasvatuksesta

Lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

Laadukas varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua ja kehitystä, edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja kaventaa hyvinvointieroja. Erityisenä huolena varhaiskasvatuksessa on pätevän henkilöstön saatavuus. Jotta varhaiskasvatusta voidaan toteuttaa laadukkaasti, on huomiota kiinnitettävä sekä lapsiryhmien kokoon ja pysyvyyteen että osaavaan ja koulutettuun henkilökuntaan.

Lue varhaiskasvatuksen politiikkasuositus

Tätä me tavoittelemme

Kuntapoliittinen tavoiteohjelmamme

Vuosien 2021–2024 Kuntapoliittisessa tavoiteohjelmassamme kuvaamme niitä konkreettisia keinoja, joilla kunta voi huolehtia lasten ja perheiden hyvinvoinnista tulevalla valtuustokaudella.

Tavoiteohjelma

Politiikkasuosituksemme


Politiikkasuosituksia-sarjamme tarjoaa ohjeita ja selkeitä suosituksia lapsimyönteiseen päätöksentekoon. Kaikki politiikkasuosituksemme perustuvat tutkittuun tietoon.

Politiikkasuositukset

Kannanottomme


Otamme aktiivisesti kantaa ajankohtaisissa, lapsen oikeuksiin liittyvissä asioissa. Usein otamme kantaa yhdessä jäsenjärjestöjemme tai muiden toimijoiden kanssa.

Kannanotot

Lausuntomme ja
kuulemisemme

Vaikutamme lapsen oikeuksien toteutumiseksi lainsäädännössä. Nostamme aina lapsinäkökulman esille lainsäädäntöhankkeisiin liittyvissä lausunnoissamme ja kuulemisissa.

Lausunnot ja kuulemiset

P.S. Muista myös sivumme, joissa kerrotaan tarkemmin lapsibudjetoinnista, lapsivaikutusten arvioinnista sekä lasten ja nuorten äänestä heitä koskevassa päätöksenteossa.

Lapsi keskiöön hyvinvointialueiden rakentamisessa

Hyvinvointialueen päättäjä, tutustu Anna ääni lapselle -materiaaleihin 2022!

Aluevaaleissa valittavat päättäjät ovat merkittävässä roolissa lasten edun, lapsen oikeuksien ja perheiden hyvinvoinnin toteutumisessa omalla alueellaan. Miten hyvinvointialueesta rakennetaan lapsille hyvä? Tutustu Anna ääni lapselle -kampanjaan ja kampanjan materiaaleihin, joista saat tietoa ja työkaluja lapsimyönteiseen päätöksentekoon.

Tutustu Anna ääni lapselle -kampanjaan

Anna ääni lapselle -logo

Lapsuus on tässä ja nyt!

Tutustu Lastensuojelun Keskusliiton aluevaaliohjelmaan 2022

Uudet hyvinvointialueet tulee rakentaa alusta alkaen lapsen oikeuksia vahvistaviksi. ”Lapsuus on tässä ja nyt – Tehdään hyvinvointialueet heti lapsiystävällisiksi” on Lastensuojelun Keskusliiton tavoiteohjelma uusille hyvinvointialueille ja aluevaaleihin. Lue lisää tiedotteestamme Hyvinvointialueista on tehtävä heti lapsiystävällisiä.

LSKL:n tavoiteohjelma hyvinvointialueille

Pipopäinen vaalea tyttö hymyilee heinikossa kädessään apila.

Lue vanhempien terveiset päättäjille selvityksestämme!

Mitä vanhemmat ja lapset toivovat lapsiperheiden palveluilta?

Lue Perheet keskiöön! -hankkeen tuore selvitys vanhempien kokemuksista tuen ja lapsiperheiden palveluiden saatavuudesta, toimivuudesta ja niiden kehittämisestä. Selvitys pohjautuu vanhemmille syksyllä 2020 tehtyyn kyselyyn, joka toteutettiin osana hankkeen osallisuusviikkoa.

Katso myös visuaalinen tiivistelmä lasten ja nuorten näkemyksistä!

Lue koko Perheet keskiöön -hankkeen selvitys 

Tutustu kampanjan blogimuotoisiin tietopaketteihin!

Hyvä alku elämälle -kampanjalla korostuu lapsen ensimmäisten vuosien tärkeys

Hyvä alku elämälle -kampanjalla nostetaan esille kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten oikeus tarvitsemaansa tukeen. Kampanja kohdentuu odotusajasta lapsen kuudenteen ikävuoteen saakka.

Hyvä alku elämälle -kampanja on osa Eurochildin ja ISSAn laajempaa kansainvälistä kampanjaa.

Lue lisää Hyvä alku elämälle -kampanjasta

Nuorten viestejä päättäjille

Mitä nuoret halusivat päättäjille sanoa Valtakunnallisiin lastensuojelupäiviin liittyvässä Nuorten päivässä 2020? Katso video YouTubessa.

Pssst päättäjä, muista myös osallisuus-teemasivumme!

Kahdeksan kirjettä lastensuojelun päättäjille

Nuoret halusivat itse päästä kertomaan omista lastensuojelukokemuksistaan  suoraan lastensuojelusta päättäville tahoille: poliitikoille, kuntien virkamiehille ja lastensuojelulaitosten johtajille. Mitä nuorilla oli sanottavanaan?

Lataa nuorten kirjeet päättäjille pdf:nä

Lisätietoa

Ulla Siimes

Toiminnanjohtaja, päätoimittaja

040 553 0981

Juuli Hurskainen

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen

Sonja Falk

Erityisasiantuntija

040 149 0050

Ira Custódio

Erityisasiantuntija

050 591 8525

Työskenteletkö lasten kanssa?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa tietoa ja oppaita lasten parissa työskenteleville.

Ammattilaisille

Etsitkö neuvoja lapsiperheen arkeen?

Lastensuojelun Keskusliitto tarjoaa perheille tietoa ja työkaluja.

Perheille

Etsitkö yhteystietojamme?

Asiantuntijoidemme ja toimistomme yhteystiedot löydät yhteystiedot-sivultamme.

Yhteystiedot

Sulje