Hyppää sisältöön

Ansiomerkit

Lastensuojelun Keskusliitto myöntää ansiokkaasta työstä lastensuojelun alalla kolmenlaisia ansiomerkkejä; pronssisia ja hopeisia lastensuojelumitaleja sekä sijaisvanhemman ansiomerkkiä. Ansiomerkit myöntää keskusliiton työvaliokunta vapaamuotoisten hakemusten perusteella ja aloitteen ansiomerkin myöntämisestä voi tehdä Lastensuojelun Keskusliiton jäsenyhteisö. Hakemukseen tulee liittää taustayhteisön hallituksen päätös asiasta. Ansiomerkit ovat maksullisia.

Lastensuojelumitali

Keskusliitto jakaman lastensuojelumitalin perusteet:

 1. Lastensuojelun hyväksi suoritettavassa työssä ansioituneille henkilöille tai yhteisöille Lastensuojelun Keskusliitto voi jakaa Lastensuojelun ansiomitalin, jonka antamisesta jokaisessa tapauksessa erikseen päättää keskusliiton työvaliokunta.
 2. Mitali voidaan jakaa joko hopeisena tai pronssisena.
 3. Aloitteen mitalin myöntämisestä voi keskusliiton työvaliokunnan ohella tehdä keskusliittoon jäsenenä kuuluvan yhdistyksen, järjestön, kunnan taikka muun vastaavan elimen johtokunta tai hallitus.
 4. Mitali voidaan antaa seuraavassa esitettyjen perusteiden nojalla Suomen kansalaiselle, sekä sellaiselle ulkomaan kansalaiselle, jolla katsotaan olevan kansainvälisessä lastensuojelutyössä yleisesti tunnustettuja ansioita ja joka on pitkäaikaisella toiminnallaan tällä alalla edistänyt sen kehitystä.
 5. Hopeinen lastensuojelumitali voidaan antaa henkilölle, joka on
  • vastuullisessa asemassa ansiokkaasti suorittanut johtavaa, luovaa ja maan lastensuojelua suoranaisesti tai välillisesti edistävää työtä. Mitalia jaettaessa ei kiinnitetä huomiota siihen seikkaan onko tämä työ suoritettu virkaan kuuluvana vaiko vapaaehtoisena ja palkattomana työnä.
  • vieraan maan kansalaiselle kohdan 4 mukaisista ansioista.
 6. Pronssinen lastensuojelumitali voidaan antaa henkilölle, joka on ansainnut tunnustuksen vastuunalaisessa tehtävässä suoritetusta pitkäaikaisesta, nuhteettomasta työstä lastensuojelun alalla ja on tehtäviensä hoitamisessa osoittanut aloitekykyä ja pyrkimystä maan lastensuojelun edistämiseen. Älköön tässäkään kiinnitettäkö huomiota siihen, onko työskentely ollut virkaan kuuluvaa vai vapaaehtoista.
 7. Hopeinen ja pronssinen lastensuojelumitali voidaan kohdissa 4., 5. ja 6. esitettyjä periaatteita vastaten työvaliokunnan harkinnan perusteella myöntää myös lastensuojelutyössä ansioituneelle kotimaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle.

Onko mielessäsi sopiva lastensuojelumitalin saaja?

Hakemukset osoitetaan Lastensuojelun Keskusliiton työvaliokunnalle. Lisätietoa mitalin myöntämisehdoista löydät tältä sivulta.

Työvaliokunta
Lastensuojelun Keskusliitto
Armfeltintie 1
00150 Helsinki

Sijaisvanhemman ansiomerkki

Lastensuojelun Keskusliitto voi myöntää sijaisvanhemman ansiomerkit sosiaaliseen vanhemmuuteen sitoutuneelle henkilölle. Ansiomerkkiä on myönnetty vuodesta 1963 lähtien.

Ansiomerkki voidaan antaa henkilölle, joka vähintään 15 vuoden ajan on toiminut

 • sijaisperheen vanhempana,
 • sijaishuollon yksikön tai vastaavan omahoitajana,
 • SOS-lapsikylän vanhempana tai vanhemman pysyvänä sijaisena,
 • ammatillisen perhekodin työntekijänä tai
 • sukulaissijaisvanhempana.

Tiedätkö ansioituneen sijaisvanhemman?

Sijaisvanhemman ansiomerkin myöntämisestä päättää keskusliiton työvaliokunta. Aloitteen voi tehdä keskusliiton jäsenyhteisö. Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Lastensuojelun Keskusliiton työvaliokunnalle:

Työvaliokunta
Lastensuojelun Keskusliitto
Armfeltintie 1
00150 Helsinki

Lisää meistä

Tutustu organisaatioomme

Organisaatio

Jäsenemme

Jäsenyhteisöt

Etsitkö yhteystietojamme?

Yhteystiedot

Sulje