Hyppää sisältöön

Lasten ja nuorten ääni

Lapsilla ja nuorilla on oikeus tulla kuulluksi. Lastensuojelun Keskusliitto haluaa vahvistaa lasten ja nuorten äänen kuulumista heitä koskevassa päätöksenteossa ja raivata yhteiskunnallisessa keskustelussa tilaa lasten ja nuorten mielestä tärkeille asioille ja näkökulmille.

Lasten ja nuorten kuuleminen on aikuisten velvollisuus – ja myös fiksua

Lasten ja nuorten näkemysten kuuleminen ja kunnioittaminen viestii, että he ovat tärkeä osa yhteiskuntaa. Heillä on oikeus kertoa näkemyksensä itseään koskevissa asioissa, esimerkiksi silloin, kun tehdään päätöksiä tai suunnitellaan ja arvioidaan erilaisia palveluja. Tästä hyötyvät kaikki, sillä lasten ja nuorten ajatuksia selvittämällä päätöksenteon tietopohja vahvistuu. Lapsilla ja nuorilla pitää myös olla mahdollisuus nostaa tärkeinä pitämiään aiheita yhteiskunnalliseen keskusteluun – silloinkin, kun aikuiset eivät tule kysyneeksi.

Mitä useampia erilaisia keinoja, menetelmiä ja kanavia on tarjolla, sitä moninaisempi joukko lapsia ja nuoria voi löytää omanlaisensa tavan kertoa näkemyksensä. Laajoilla kyselyillä saadaan yhdenlaista tietoa, nuorten käyttämissä verkkopalveluissa keskustelemalla toisenlaista. Eri ammattilaisilla ja järjestöillä on runsaasti osaamista siitä, millaisin menetelmin voidaan kuulla esimerkiksi pieniä lapsia tai vammaisia lapsia.

Yksittäisen päättäjän tai ammattilaisen ei tarvitse osata kaikkea. Halu edistää lapsen oikeuksia, etsiä sopivat yhteistyökumppanit ja asettua vuorovaikutukseen lasten ja nuorten kanssa auttaa pitkälle.

Lasten ja nuorten ääni Lastensuojelun Keskusliiton vaikuttamistyössä

Haluamme varmistaa, että lasten ja nuorten ääni kuuluu vaikuttamistyössämme ja että lasten ja nuorten mielestä merkitykselliset aiheet ja näkökulmat saavat tilaa yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Hyödynnämme lapsilta ja nuorilta kerättyä tietoa lausunnoissamme ja kannanotoissamme. Viemme myös lasten ja nuorten viestejä eteenpäin esimerkiksi tapahtumissamme, sosiaalisessa mediassa ja Lapsen Maailma -lehdessä. Keväällä 2024 aloittaa uusi nuorten neuvottelukunta, jonka tavoitteena on käsittellä nuorille itselleen mielekkäällä tavalla tärkeitä ajankohtaisia aiheita ja tarjota heille mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun omien näkemystensä kautta.

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa olla sekä kanava että kaiutin lasten ja nuorten äänelle.

Keräämme lasten ja nuorten näkemyksiä muun muassa näin:

  • Nuorten neuvottelukunta
  • Vuosittainen Nuorten päivä lastensuojelusta kokemusta omaaville nuorille
  • Erilaiset julkaisut ja selvitykset
  • Lasten ja nuorten tapaamiset sekä kasvokkain että verkossa
  • Muutaman vuoden välein toteutettava kysely lapsille ja nuorille lasten asemasta ja lapsen oikeuksista Suomessa
  • Muiden toimijoiden lapsilta ja nuorilta keräämän tiedon hyödyntäminen

Lasten ja nuorten ääneen liittyviä artikkeleitamme

Lasten ja nuorten ääni -infograafeja

Lasten ja nuorten ääni -julkaisuja

Tietoa ja työkaluja lapsimyönteiseen päätöksentekoon

Päättäjille

Tutustu osallisuus-teemaamme

Osallisuus

Tutustu julkaisuihimme!

Julkaisut

Lisätietoa

Ira Custódio

Erityisasiantuntija

050 591 8525

Sulje