Hyppää sisältöön

Lapset SIB

Ajankohtaista Lapset SIBistä!

Mitä Lapset SIBille kuuluu? Lue blogeja ja muita ajankohtaisia kuulumisia Lapset SIBistä.

Materiaalipankki

Olemme koonneet Lapset SIB -hankkeen materiaalipankkiin aineistoa webinaareistamme ja tilaisuuksistamme. Tutustu materiaaleihin!

Lapset SIB on vaikuttavuusinvestoimisen muoto – uudenlainen keino tuottaa lasten ja nuorten ehkäiseviä palveluita, kasvattaa hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Lapset SIB yhdistää kunnat, palveluntuottajat sekä yksityiset rahoittajat lapsen parhaaksi. Tavoitteena on vaikuttavuus – tukea lasta tai nuorta vaikuttavasti, vähentää kuntien erityispalveluiden kustannuksia ja ehkäistä syrjäytymistä. Ohjelmassa oleville lapsille ja nuorille tarjotaan vaikuttavaa tukea.

Lastensuojelun Keskusliitto toimii Lapset SIB -hankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijana sekä koordinoi palvelukokonaisuuksia ja yhteiskehittämistä kuntien kanssa.

Näin se toimii:

 • Sijoittaja ottaa riskin ja sijoittaa Lapset SIB -rahastoon.
 • Kunnan palvelutarpeet tutkitaan ja analysoidaan.
 • Valitaan kohderyhmälle oikea palvelukokonaisuus.
 • Määritellään mitattavat vaikuttavuustavoitteet.
 • Toiminta rahoitetaan SIB-rahastosta.
 • Jos vaikuttavuustavoitteet toteutuvat,
  • sijoittaja saa voittoa ja
  • kunta maksaa rahastolle.
 • Jos vaikuttavuustavoitteet eivät toteudu,
  • sijoittajan voitot jäävät saamatta ja
  • kunta ei maksa mitään.
 • Lapsi voittaa aina!

Miksi Lapset SIB?

Lähes 60 % kaikista lastensuojelun resursseista käytetään laitos- ja perhehoitoon ja lapsia asuu sijaishuollossa enemmän kuin koskaan. Ehkäisevillä palveluilla osa sijoituksista voitaisiin välttää.

Oikea-aikaisella ja vaikuttavalla tuella voidaan estää ongelmien kärjistymistä ja samalla säästää kunnan kustannuksissa.

Vielä myöhäisemmässäkin vaiheessa, kun haasteet ovat jo suuremmat, voidaan vaikuttaa. Nuorten syrjäytymistä voidaan torjua panostamalla etenkin koulutukseen ja työllistymiseen.

 

Miksi ennakoivaa ja ehkäisevää tukea tarvitaan?

 • Osa lasten ja nuorten lastensuojelun korjaavista toimenpiteistä tai syrjäytymisestä voitaisiin estää vaikuttavammalla ehkäisevällä tuella.
 • Varhainen vaikuttaminen tulee edullisemmaksi yhteiskunnalle kuin viimesijaiset korjaavat palvelut.
 • Syrjäytymisen kustannukset ovat mittaamattomat sekä yhteiskunnalle että erityisesti yksilölle itselleen

Lapset SIB – yksi keino ehkäisevien palveluiden rahoitukseen

Yksi ratkaisu rahoittaa ehkäiseviä ja oikea-aikaisia palveluita on vaikuttavuusinvestoiminen. Siinä maksetaan tuloksista pelkkien suoritteiden sijaan. Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä hyvinvointiongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

SIB (Social Impact Bond) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Lapset SIBssä sijoittajilta kerätään varoja rahastoon, josta rahoitetaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät interventiot. SIB-malli soveltuu etenkin edistävän ja ehkäisevän toiminnan resursoimiseen ja vaikuttavaan toteutukseen.

Miten Lapset SIBillä voi säästää?

 • Lapset SIB on yksi keino rahoittaa palveluita
 • Lapset SIBissä ostetaan vaikuttavuutta – ei suoritteita tai tiettyä palvelua
 • yhtenä ratkaisuna social impact bond (sib) – vaikuttavuusinvestoiminen sijoittaja ottaa riskin – kunta maksaa vain vaikuttavuudesta

Osallistu Lapset SIB -ohjelmaan!

Tule palveluntarjoajaksi tai rahoittajaksi Lapset SIBiin. Lue lisää mahdollisuuksista yhteistyökumppanit-sivultamme!

Yhteistyökumppanit Lapset SIBissä – tule mukaan!

Tutustu Lapset SIBin uuteen verkkosivustoon!

Lapsetsib.fi -sivustolta löydät tarkempaa tietoa hankkeen toiminnasta ja tuloksista. Löydät myös vinkkejä siihen, miten kunnat voivat säästää rahaa Lapset SIB-rahaston avulla.

Lapsetsib.fi 

SIB-sanasto

Lue lisää aiheesta

Sulje