Hyppää sisältöön

Kokemus tiedoksi


Kokemus tiedoksi -hanke kokoaa yhteen lastensuojelujärjestöjen kokemusasiantuntijatoiminnassa tuotetun kokemustiedon. Hankkeessa tunnistetaan kokemusten pohjalta lastensuojelun kriittisiä pisteitä ja tarkastellaan niitä asiakasnuorten ja -vanhempien elämänkulun näkökulmasta. Hanke tuottaa tietoa lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan ominaispiirteistä, kehittämiskohteista ja merkityksestä.


Hanke toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella vuosina 2022–2023.

Nuorison jalkoja lähikuvassa. Yhdellä on violetti-keltainen skeittilauta.

Tutustu oppaaseen, joka auttaa opettajia hyödyntämään kokemusasiantuntijoita opetuksessa

Lastensuojelun kokemusasiantuntijat korkeakouluopetuksessa -opas kannustaa lastensuojelun kokemustiedon hyödyntämiseen opetuksessa antaen opettajille käytännön ohjeita sen toteuttamiseen ja oppilaitoksille vinkkejä kokemusasiantuntijuuden vahvistamiseen. Lue myös uutisemme aiheesta.

Kokemusasiantuntijat korkeakouluopetuksessa -oppaaseen

Mitä hankkeessa teemme?

  • Kokoamme systemaattisesti lastensuojelujärjestöjen kokemusasiantuntijatoiminnalla tuotetun tiedon
  • Tunnistamme kootun tiedon perusteella lastensuojelun kriittisiä pisteitä
  • Lisäämme tietoa koetusta lastensuojelun asiakkuudesta osana yksilön elämänkulkua
  • Määrittelemme lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta ja -toimintaa ilmiönä
  • Tarkastelemme lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta osana yksilön elämänkulkua
  • Tarkastelemme kokemusasiantuntijatoiminnan asemaa, merkitystä, haasteita ja mahdollisuuksia lastensuojelun kehittämisessä
  • Tuotamme suosituksia niin lastensuojelupalveluiden lainsäädäntöön ja järjestämiseen kuin kokemusasiantuntijatoiminnan toteuttamiseen ja sen rakenteisiin liittyen

Mikä lastensuojelun kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemusta lastensuojelupalveluiden asiakkuudesta. Kokemusasiantuntija haluaa jakaa omia kokemuksiaan palveluiden käytöstä niiden kehittämiseksi tai antaa vertaistukea. Kokemusasiantuntija toimii yleensä erilaisissa organisaatioissa osana toimivaa, ohjattua ryhmää. Ryhmien toiminta vaihtelee tukihenkilö- tai mentoritoiminnasta kunnallisissa rakenteissa toimiviin kehittäjäryhmiin.

Asiakkaiden kokemuksilla laadukkaampaa lastensuojelua

Lastensuojelun tietopohja on vahvasti rekisteri- ja tilastopainotteinen, mutta määrällisellä tiedolla ei voida vastata kaikkiin lastensuojelupalveluihin ja sen kehittämiskohteisiin liittyviin kysymyksiin. Kokemusasiantuntijuus ja kokemusasiantuntijat ovatkin nousseet viime vuosina voimakkaasti osaksi lastensuojelupalveluiden ja lastensuojelun ammattilaisten osaamisen kehittämistä.

Järjestökentällä toimii useita toimijoita, jotka vaikuttavalla tavalla lisäävät lastensuojelun kokeneiden nuorten osallisuutta ja tarjoavat arvokasta kokemustietoa lastensuojelun ammattilaisille ja päättäjille.

Vaikuttava mutta vakiintumaton kokemusasiantuntijatoiminta

Osallistujalle kokemusasiantuntijatoiminnan arvo rakentuu vertaisuudelle ja osallisuuden kokemuksille. Toiminta voi olla merkittävä tekijä lastensuojelun asiakasnuorten ja -vanhempien elämässä. Ammattilaisille ja palveluihin kokemustieto tarjoaa tärkeää tietoa perinteisen asiantuntijatiedon ja työssä syntyvien havaintojen rinnalle.

Kokemusasiantuntijoiden rooli sosiaali- ja terveyssektorilla on edelleen epäselvä, vaikka sen hyödyt tunnistetaan. Toiminnan sisällöissä, määrittelyissä ja käytänteissä on vaihtelua ja jo termi ”kokemusasiantuntijuus” saattaa herättää kysymyksiä.

Keltainen hehkulamppu, jonka lanka muodostaa sydämen.

Parempia palveluita, parempaa elämänkulkua!

Hankkeessa syvennetään lastensuojelupalveluiden ja lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseen liittyvää ymmärrystä yhdessä kokemusasiantuntijoiden, järjestöjen, lastensuojelun sekä opetusalan ammattilaisten kanssa. Hankkeessa tarkastellaan myös lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaan liittyviä käytännöllisiä ja rakenteellisia kysymyksiä muuttuvalla sosiaali- ja terveyspalveluiden ja järjestötoiminnan kentällä.

Mikä elämänkulku?

Elämänkululla tarkoitetaan yksilön omaa kokemuksellista kertomusta hänen elämänsä vaiheista, johon vaikuttavat muun muassa ikä, merkitykselliset tapahtumat sekä rakenteelliset ja sosiaaliset tekijät. Yksilön elämänkulkua ja sen tapahtumia ei voida ymmärtää tarkastelemalla vain tämänhetkistä elämäntilannetta. Elämänkulullinen tarkastelu paljastaa eri elämänpolkujen, esimerkiksi lastensuojelun palvelupolun ja koulutuspolun, keskinäisiä suhteita sekä niissä tapahtuvien siirtymien ja käännekohtien keskinäisiä vaikutuksia.

Miten hanke etenee?

Hanke jakautuu kolmeen osaan. Osat käsittelevät lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta eri näkökulmista ja tuottavat tietoa eri menetelmin.

Tutustu kokemusasiantuntijatoimintaan

Kiinnostuitko kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa? Eri yhdistykset ja järjestöt tarjoavat toimintaa kokemusasiantuntijuuden parissa niin nuorille kuin vanhemmillekin.

Lue lisää aiheesta

Sulje