Hyppää sisältöön

Kokemus tiedoksi


Kokemus tiedoksi -hanke on päättynyt. Hanke kokosi yhteen lastensuojelujärjestöjen kokemusasiantuntijatoiminnassa tuotetun kokemustiedon. Hankkeessa tunnistettiin kokemusten pohjalta lastensuojelun kriittisiä pisteitä ja tarkasteltiin niitä asiakasnuorten ja -vanhempien elämänkulun näkökulmasta. Hanke tuotti tietoa myös lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan ominaispiirteistä, kehittämiskohteista ja merkityksestä.


Hanke toimi Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoituksella vuosina 2022–2023. Hanketta jatkettiin maaliskuun loppuun 2024.

Mitä hankkeessa teimme?

  • Kokosimme systemaattisesti lastensuojelujärjestöjen kokemusasiantuntijatoiminnalla tuotetun tiedon
  • Tunnistimme kootun tiedon perusteella lastensuojelun kriittisiä elementtejä
  • Lisäsimme tietoa koetusta lastensuojelun asiakkuudesta osana yksilön elämänkulkua
  • Määrittelimme lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta ja -toimintaa ilmiönä
  • Tarkastelimme lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta osana yksilön elämänkulkua
  • Tarkastelimme kokemusasiantuntijatoiminnan asemaa, merkitystä, haasteita ja mahdollisuuksia lastensuojelun kehittämisessä
  • Tuotimme suosituksia niin lastensuojelupalveluiden lainsäädäntöön ja järjestämiseen kuin kokemusasiantuntijatoiminnan toteuttamiseen ja sen rakenteisiin liittyen

Mikä lastensuojelun kokemusasiantuntija?

Kokemusasiantuntija on henkilö, jolla on kokemusta lastensuojelupalveluiden asiakkuudesta. Kokemusasiantuntija haluaa jakaa omia kokemuksiaan palveluiden käytöstä niiden kehittämiseksi tai antaa vertaistukea. Kokemusasiantuntija toimii yleensä erilaisissa organisaatioissa osana toimivaa, ohjattua ryhmää. Ryhmien toiminta vaihtelee tukihenkilö- tai mentoritoiminnasta kunnallisissa rakenteissa toimiviin kehittäjäryhmiin.

Asiakkaiden kokemuksilla laadukkaampaa lastensuojelua

Lastensuojelun tietopohja on vahvasti rekisteri- ja tilastopainotteinen, mutta määrällisellä tiedolla ei voida vastata kaikkiin lastensuojelupalveluihin ja sen kehittämiskohteisiin liittyviin kysymyksiin. Kokemusasiantuntijuus ja kokemusasiantuntijat ovatkin nousseet viime vuosina voimakkaasti osaksi lastensuojelupalveluiden ja lastensuojelun ammattilaisten osaamisen kehittämistä.

Järjestökentällä toimii useita toimijoita, jotka vaikuttavalla tavalla lisäävät lastensuojelun kokeneiden nuorten osallisuutta ja tarjoavat arvokasta kokemustietoa lastensuojelun ammattilaisille ja päättäjille.

Vaikuttava mutta vakiintumaton kokemusasiantuntijatoiminta

Osallistujalle kokemusasiantuntijatoiminnan arvo rakentuu vertaisuudelle ja osallisuuden kokemuksille. Toiminta voi olla merkittävä tekijä lastensuojelun asiakasnuorten ja -vanhempien elämässä. Ammattilaisille ja palveluihin kokemustieto tarjoaa tärkeää tietoa perinteisen asiantuntijatiedon ja työssä syntyvien havaintojen rinnalle.

Kokemusasiantuntijoiden rooli sosiaali- ja terveyssektorilla on edelleen epäselvä, vaikka sen hyödyt tunnistetaan. Toiminnan sisällöissä, määrittelyissä ja käytänteissä on vaihtelua ja jo termi ”kokemusasiantuntijuus” saattaa herättää kysymyksiä.

Keltainen hehkulamppu, jonka lanka muodostaa sydämen.

Parempia palveluita, parempaa elämänkulkua!

Hankkeessa syvennettiin lastensuojelupalveluiden ja lastensuojelun kokemusasiantuntijatoiminnan kehittämiseen liittyvää ymmärrystä yhdessä kokemusasiantuntijoiden, järjestöjen, lastensuojelun sekä opetusalan ammattilaisten kanssa. Hankkeessa tarkasteltiin myös lastensuojelun kokemusasiantuntijatoimintaan liittyviä käytännöllisiä ja rakenteellisia kysymyksiä muuttuvalla sosiaali- ja terveyspalveluiden ja järjestötoiminnan kentällä.

Mikä elämänkulku?

Elämänkululla tarkoitetaan yksilön omaa kokemuksellista kertomusta hänen elämänsä vaiheista, johon vaikuttavat muun muassa ikä, merkitykselliset tapahtumat sekä rakenteelliset ja sosiaaliset tekijät. Yksilön elämänkulkua ja sen tapahtumia ei voida ymmärtää tarkastelemalla vain tämänhetkistä elämäntilannetta. Elämänkulullinen tarkastelu paljastaa eri elämänpolkujen, esimerkiksi lastensuojelun palvelupolun ja koulutuspolun, keskinäisiä suhteita sekä niissä tapahtuvien siirtymien ja käännekohtien keskinäisiä vaikutuksia.

Miten hanke eteni?

Hanke jakautui kolmeen osaan. Osat käsittelivät lastensuojelun kokemusasiantuntijuutta eri näkökulmista ja tuottivat tietoa eri menetelmin.

Tutustu kokemusasiantuntijatoimintaan

Kiinnostuitko kokemusasiantuntijuudesta lastensuojelussa? Eri yhdistykset ja järjestöt tarjoavat toimintaa kokemusasiantuntijuuden parissa niin nuorille kuin vanhemmillekin.

Lue lisää aiheesta

Sulje