Siirry sisältöön

Medialle

Lastensuojelun Keskusliitto on asiantuntija lastensuojeluun ja lapsen oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Liiton eri aloja edustavat erityisasiantuntijat vastaavat mielellään tiedotusvälineiden kysymyksiin ja antavat haastatteluja. Viestinnän ja tietopalvelun asiantuntijat auttavat tiedotusvälineitä myös tiedon, asiantuntijoiden ja haastateltavien etsinnässä.

Lue uusimmat verkkouutiset täältä ja tutustu Keskusliiton kannanottoihin ja lausuntoihin.

LSKL sosiaalisessa mediassa:

Facebook

Twitter

Instagram (Keskusliitto)

Instagram (Lapsen Maailma)

Youtube

Lapsen asialla -blogi

Julkaisut

Lapsen Maailma -lehti on Lastensuojelun Keskusliiton julkaisema erikoisaikakauslehti, joka käsittelee lasten ja nuorten kasvatusta sekä lastensuojelukysymyksiä. Se on suunnattu lapsiperheille ja lasten kanssa työskenteleville. www.lapsenmaailma.fi

Keskusliitto julkaisee lastensuojeluun, lasten oikeuksiin ja lapsen asemaan liittyviä selvityksiä sekä ylläpitää lapsitiedon erikoiskirjastoa, joka tarjoaa tietoa lasten ja perheiden asemasta ja oikeuksista. Kirjaston tietopalvelu palvelee toimittajia tekemällä tietohakuja sekä opastamalla tiedonhaussa.

Tietoa lastensuojelusta

Virallisia tilastotietoja lastensuojelusta ylläpitää Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, joka julkaisee vuosittaisen tilastoraporttinsa loka-marraskuussa. Kuusikko-kuntien lastensuojelun tilaa kuvaava raportti julkaistaan kerran vuodesta alkukesästä. Lastensuojelua koskevaa tilastotietoa löytyy myös Sotkanetistä.

Lastensuojelun käsikirja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä verkkosivusto, joka sisältää tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta, lastensuojelutyöhön liittyvistä hallinnollisista asioista, lakimuutoksista ja oikeuskäytännöistä sekä tutkimuksesta.

Lastensuojelu ja julkisuus

Lastensuojelu koetaan usein haastavaksi aiheeksi. Lasten kuvaamiseen ja haastatteluun liittyy paljon sekä eettisiä että juridisia kysymyksiä. Samaan aikaan kun lapsilla on oikeus suojeluun turhalta julkisuudelta, on heillä oikeus saada äänensä kuuluville ja osallistua. Lastensuojelussa työskentelevillä on usein myös paljon ennakkoluuloja median työskentelyä kohtaan. Lastensuojelun Keskusliitto haluaa edistää avointa vuoropuhelua lastensuojelusta ja lapsia osallistavaa julkista keskustelua myös kouluttamalla ja tuottamalla opetusmateriaalia. Tutustu materiaaleihimme:

Opas lasten haastattelijoille ja kuvaajille

Opas median kohtaamisen lastensuojelun työntekijöille

Lasten osallistumisen etiikka

Mediayhteydenotot:

Juuli Hurskainen, johtaja, viestintä ja vaikuttaminen
puh. 050 353 3480, juuli.hurskainen@lskl.fi

 

Juuli Hurskainen

Johtaja, viestintä ja vaikuttaminen


050 353 3480

Vastaan Lastensuojelun Keskusliiton viestinnästä ja tietopalveluista sekä niiden koordinoinnista ja kehittämisestä. Lisäksi teen ulkoista viestintää ja viestinnän suunnittelua sekä toimin median yhteyshenkilönä.