Hyppää sisältöön
Lapset sib

Yhteistyökumppanit

Lapset SIB -hanketta hallinnoi FIM yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. Yhteistyökumppaneina on useita kuntia ja palveluntuottajia. Kunnista mukana ovat Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Lohja, Tampere ja Vantaa, sekä Karkkila yhdessä Vihdin kanssa. Osallistujia ovat tietenkin myös SIB-kuntien asukkaat!

Lapset-SIB hankkeessa mukana olevat toimijat ja heidän roolinsa

 • FIM toimii Lapset SIB –rahaston hankehallinnoijana
 • Lastensuojelun Keskusliitto toimii hankkeessa lapsi- ja perhepalveluiden asiantuntijana
 • Kunnat toimivat yhteistyössä SIBn toimijoiden kanssa, sekä hankkivat kuntien hyvinvointi- ja talousdataa Lapset SIBn käyttöön
 • Päätoteuttajakumppanit toteuttavat interventioita lapset SIBin määrittelemin ehdoin
 • Muut toteuttajakumppanit osallistuvat interventioiden toteuttamiseen hankkeen aikana tarpeen mukaan
 • Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos toimii hankkeen tutkimuskumppanina

 

Haluatko sijoittajaksi Lapset SIBiin?

Lapset SIB-rahastoon sijoittamalla yhdistät tuoton ja yhteiskunnallisen hyödyn.

Lue sijoittamisesta FIMin sivuilta 

Tietoa mukaan lähteville palveluntarjoajille

Lapset SIB -interventiokokonaisuudet ja kohderyhmät

Lapset SIB –ohjelmassa tuetaan lapsia, nuoria ja perheitä vaikuttavasti ja oikea-aikaisesti. Lapset SIB -ohjelmat toimivat kuntakohtaisesti. Jokaiselle kunnalle räätälöidään oma vaikuttava interventiokokonaisuus, Jokaiselle mukana olevalle kunnalle on valittu kohderyhmä, jonka lastensuojelun asiakkuus on ennaltaehkäistävissä interventioiden avulla tai jonka syrjäytymistä halutaan ehkäistä. 

Palvelukokonaisuus suunnitellaan kohderyhmän ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Interventiokokonaisuus voi muuttua ohjelman aikana, pääperiaate on vaikuttavuus. Kokonaisuuden vaikutuksia tarkastellaan säännöllisesti. Interventiokokonaisuuksissa on aina päätoteuttajakumppani, jonka pohjalta toimintaa rakennetaan. Päätoteuttajakumppanin lisäksi käytetään myös muiden toteuttajakumppaneiden palveluita räätälöidysti ja tarpeen mukaan.

Lapset SIB:ssä tuetaan vaikuttavasti ja perhe saa rinnallakulkijan. Palvelut ovat oikea-aikaisia. Perhe saa tukea niin kauan kuin tuelle on tarvetta. Hyvinvointia ja vaikutuksia myös seurataan säännöllisesti.

Interventiokokonaisuuksien pääperiaatteet ovat:

 • Ennaltaehkäisy ja ennakointi
 • Oikea-aikaisuus
 • Suhdeperustaisuus ja rinnallakulkijuus
 • Jatkuvuus
 • Kokonaisvaltaisuus
 • Vaikuttavuus
 • Kuuleminen ja osallisuus

Lapset SIBissä mukana olevat kunnat

Kunnat toimivat yhteistyössä SIBn toimijoiden kanssa, sekä hankkivat kuntien hyvinvointi- ja talousdataa Lapset SIBn käyttöön. Lisätietoa kuntien ohjelmista löydät lapsetsib.fi -verkkosivustolta.

Sulje