Siirry sisältöön

Avainsana: alkoholi

Lasinen lapsuus vaikuttaa vanhemmuuteen

Lasinen lapsuus vaikuttaa vanhemmuuteen

Joulun pitäisi olla iloisen perhejuhlan aikaa. Minkälaisia ajatuksia liikkuu joulunaikaan vanhemman mielessä, joka on itse kasvanut kosteassa kodissa? Lasisen lapsuuden kokenut Taru kirjoittaa ajatuksistaan eriarvoisuutta vähentävän Kaikille eväät elämään -avustusohjelman vierailijablogissa. Lue lisää

Lapsuus viinan varjossa

Lapsuus viinan varjossa

Lapsuus alkoholismin varjossa jättää ihmiseen ison jäljen. Tunne omasta arvottomuudesta seuraa aikuisuuteen ja vaikuttaa omaan vanhemmuuteen. Asiantuntijat korostavat, ettei koskaan ole liian myöhäistä hakea apua: itselleen voi rakentaa onnellisen elämän. Lue lisää

Den vuxna är det allra viktigaste stödet och tryggheten i barnets liv – fira en nykter jul till-sammans med ditt barn!

I finländska familjer upplevs situationer där vuxna uppträder betydligt berusade i barnens närvaro 2,2 miljoner gånger varje år. Detta betyder ... Lue lisää

Aikuiset ovat lasten koko elämän tuki ja turva – vietä raitis joulu lapsesi kanssa!

Suomalaisperheissä koetaan vuosittain 2,2 miljoonaa kertaa tilanne, jossa aikuiset ovat merkittävästi päihtyneenä lasten seurassa. Tämä tarkoittaa, että alkoholi on osa ... Lue lisää

Tolkun alkoholipolitiikka ehkäisee lapsiin kohdistuvia haittoja

Alkoholi ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen kysymys. Alkoholi on yksi merkittävimmistä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien aiheuttajista lapsiperheissä. Alkoholihaittoja ehkäistään tehokkaimmin ja vaikuttavimmin hintaan, käyttöön ja mainontaan kohdistuvalla sääntelyllä. Kohtuukäyttöä edistävä alkoholipolitiikka vähentää viime kädessä korjaavien toimien tarvetta ja suojaa lapsia alkoholin liikakäytön haittavaikutuksilta. Lue lisää

Alkoholimainonnan rajoittaminen perusteltua lasten ja nuorten suojelemiseksi

Viimeaikaisessa alkoholimainontaan liittyvässä keskustelussa on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Vanhempainliiton, Ensi- ja turvakotienliiton, Barnavårdsföreningen i Finlandin ja Lastensuojelun Keskusliiton mielestä unohdettu lasten ja nuorten näkökulma vaikka alkoholipolitiikka ja alkoholilainsäädäntöön liittyvät ratkaisut koskevat myös lapsia ja nuoria. Järjestöjen mukaan jo sovitut rajoitukset alkoholimainontaan ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia. Lue lisää

Holhoaako yhteiskunta liikaa viina-asiassa?

Henkeä kohti laskettu alkoholin kulutus on lisääntynyt Suomessa 1950-luvulta lähtien noin kuusinkertaiseksi. Noin kahdesta litrasta puhdasta alkoholia 12,5 litraan vuodessa. ... Lue lisää

Kaikki keinot käyttöön lasten alkoholinkäytön vähentämiseksi

Kaikenlaisen alkoholimainonnan kieltäminen on perusteltua lasten ja nuorten suojelemiseksi. Lue lisää

Born to rock

Samaan aikaan kun media rummutti poliisin tehovalvonnasta ja otsikot huusivat, että koulujen alku tuo poliisit joukolla keskustaan toivottavat useimmat pääkaupunkiseudun ... Lue lisää

Keskusliitto vaatii alkoholimainonnan rajoittamista

Lastensuojelun Keskusliitto ei hyväksy sosiaali- ja terveysministeriön alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän linjausta, jonka mukaan mielikuvamainontaan ei tarvita lainsäädäntömuutoksia. Lue lisää