Siirry sisältöön

Avainsana: alkoholilainsäädäntö

Joulukiireiden keskelläkin lapsi keskiössä

Joulukiireiden keskelläkin lapsi keskiössä

Lasten asioita ratkotaan hektisesti vielä muiden joulukiireiden keskelläkin. Vaarana on, että lapsen etu katoaa elinkeinopolitiikan alle ja tutkimustieto jää käyttämättä. Lue lisää

Alkoholilain kokonaisuudistus tulisi lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta – vaikutukset lapsille ehdottoman kielteiset

Lastensuojelun Keskusliitto ja Suomen Vanhempainliitto antoivat lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle alkoholilain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Hallituksen esityksessä alkoholilain kokonaisuudistukseksi todetaan uudistuksen keskeisenä periaatteena olevan alkoholista aiheutuvien haittojen vähentäminen. Tästä huolimatta hallitus esittää lainsäädäntöä muutettavan tavalla, joka tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan lisää alkoholista aiheutuvia haittoja. Lue lisää

Vastuullisella alkoholipolitiikalla kohti lasten ja nuorten suojaamista alkoholihaitoilta

Tehokkain tapa suojata lapsia alkoholihaitoilta on vaikuttaa universaalein toimenpitein haittojen esiintymiseen yhteiskunnassa. Kokonaiskulutuksen kasvusta aiheutuvia ongelmia ei pystytä korjaamaan lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tai muulla yksilöllisellä tuella. Lue lisää

Alkoholilaissa on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret

Lasten hyväksi työtä tekevät järjestöt eivät hyväksy hallituspuolueiden eduskuntaryhmien esitystä alkoholilaiksi. Jos tämä esitys menee lävitse sellaisenaan, Suomi avaa oven kehitykselle, joka lisää alkoholin saatavuutta ja lisää haittoja niin perheissä kuin myös lasten ja nuorten keskuudessa. Lasten hyväksi työtä tekevät järjestöt vaativat, että vastuullisuus näkyy selkeästi uudessa alkoholilaissa. Lue lisää

Tolkun alkoholipolitiikka ehkäisee lapsiin kohdistuvia haittoja

Alkoholi ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliittinen kysymys. Alkoholi on yksi merkittävimmistä sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien aiheuttajista lapsiperheissä. Alkoholihaittoja ehkäistään tehokkaimmin ja vaikuttavimmin hintaan, käyttöön ja mainontaan kohdistuvalla sääntelyllä. Kohtuukäyttöä edistävä alkoholipolitiikka vähentää viime kädessä korjaavien toimien tarvetta ja suojaa lapsia alkoholin liikakäytön haittavaikutuksilta. Lue lisää

Alkoholimainonnan rajoittaminen perusteltua lasten ja nuorten suojelemiseksi

Viimeaikaisessa alkoholimainontaan liittyvässä keskustelussa on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Suomen Vanhempainliiton, Ensi- ja turvakotienliiton, Barnavårdsföreningen i Finlandin ja Lastensuojelun Keskusliiton mielestä unohdettu lasten ja nuorten näkökulma vaikka alkoholipolitiikka ja alkoholilainsäädäntöön liittyvät ratkaisut koskevat myös lapsia ja nuoria. Järjestöjen mukaan jo sovitut rajoitukset alkoholimainontaan ovat tärkeitä ja oikeansuuntaisia. Lue lisää

Alkoholiin ja alkoholipolitiikkaan kohdistuvia asenteita pitäisi seurata systemaattisesti

Asenteiden seuranta helpottaisi toimenpiteiden suunnittelua ja mahdollistaisi paremmin suunnitellut tiedotus- ja asennekampanjat pyrittäessä vähentämään alkoholin kulutusta. Lue lisää

Alkoholimainonta yleisillä paikoilla kiellettävä kokonaan

Alkoholilainsäädännöllä tulee tavoitella johdonmukaisesti lasten ja nuorten suojelua alkoholin haitoilta. Alkoholimainontaa koskevaan hallituksen esitykseen on LSKL:n mielestä tehty jatkovalmistelussa lasten ja nuorten suojelun näkökulmasta heikennyksiä. Lue lisää

Alkoholimainonta rajoitettava vain tuotetietojen antamiseen

Alkoholimainonta ja -markkinointi on kiellettävä lisäksi urheilutapahtumissa ja muissa tapahtumissa, jotka tavoittavat huomattavan määrän lapsia ja nuoria sekä lapsen ja nuoren arkielämän ympäristöissä, ulkomainoksissa ja mainosvälineissä. Lue lisää

Keskusliitto vaatii alkoholimainonnan rajoittamista

Lastensuojelun Keskusliitto ei hyväksy sosiaali- ja terveysministeriön alkoholimainonnan rajoituksia selvittäneen työryhmän linjausta, jonka mukaan mielikuvamainontaan ei tarvita lainsäädäntömuutoksia. Lue lisää