Siirry sisältöön

Avainsana: huoltajuuskiistat

Lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lastensuojelun Keskusliitto kiittää mahdollisuudesta lausua oikeusministeriön (OM) muistiosta liittyen lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamiseen. Muistioon on koottu lapsen ... Lue lisää

Vastakkainasettelu ei edistä lapsen etua

Lapsikiistat Suomen ja Venäjän välillä ovat saaneet paljon huomiota tiedotusvälineissä ja ne ovat herättäneet monia keskusteluja myös kansainvälisellä tasolla vuodesta ... Lue lisää

Lapsen kahden maailman sovittaminen on palapeli

Noin 30 000 lasta kokee vuosittain vanhempiensa avo- tai avioeron. Suurin osa lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevista päätöksistä vahvistetaan lastenvalvojilla ... Lue lisää

Lapsi tarvitsee molempia vanhempiaan!

Mitä jos omalle kohdallesi sattuisi tilanne, jossa vanhempana tai isovanhempana sinulla ei olisi mahdollisuutta tavata lasta tai lapsenlasta niin usein ... Lue lisää

Säännösehdotukset asiantuntija-avusteisesta huoltoriitojen sovittelusta kannatettavia

Lastensuojelun Keskusliitto pitää tärkeänä, että asiantuntija-avustajan rooli hahmottuu ensisijaisesti lapsen etua sovittelussa korostavana. Samalla eropalveluita on kehitettävä kokonaisuutena: palvelujen tulisi riittävästi painottua varhaiseen tukemiseen ja huoltoriitojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi palveluihin tarvitaan lapsen näkökulman esille nostamista. Lue lisää

Asiantuntija-avusteisen huoltoriitojen sovittelun kehittäminen parantaa eroperheiden lasten asemaa

Asiantuntijapalvelujen käytön tulee olla kaikkien sitä haluavien saatavilla, eikä niiden käyttö saa olla riippuvainen vanhempien taloudellisesta asemasta. Lue lisää

Huoltoriidoista miljoonien eurojen kustannukset vuosittain

Eropalvelujen kehittämisohjelmassa esitetään lakimuutoksia. Lue lisää

Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo-projekti: Varhainen tuki eroperheille ehkäisee huoltoriitoja

Useiden satojen lasten hyvinvointi vaarantuu Suomessa joka vuosi vakavasti, kun vanhemmat päätyvät riitelemään lapsensa huollosta ja tapaamisista käräjäoikeudessa. Lue lisää