Siirry sisältöön

Avainsana: kehittäminen

Ministeriön otettava vastuu lastensuojelun uudistusten toimeenpanosta

Lastensuojelun tilaa koskevissa selvityksissä on toistuvasti tuotu esille lastensuojelun epäkohdat ja keinot niiden ratkaisemiseksi. Lastensuojelusta vastaavan sosiaali- ja terveysministeriön on ... Lue lisää

Lastensuojelun kehittäminen edellyttää peruspalveluiden kehittämistä

Myös sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten tilanne on selvitettävä. Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM ... Lue lisää

Uutta suuntaa lastensuojelulle?

Kuluneen vuoden aikana lastensuojelun toimivuutta on arvioitu monen eri työryhmän ja viranomaisen toimesta. Syystäkin, sillä lastensuojelu ei pystynyt pelastamaan Erikaa ... Lue lisää

Lastensuojelun työntekijöillä ei ole aikaa kohdata lasta

Jatkuvasta ylityön tekemisestä huolimatta lastensuojelun työntekijöiden aika ei riitä lasten kohtaamiseen. Myös jatkuvat organisaatiomuutokset vaikeuttavat tilannetta. Lastensuojeluun tarvitaan vahvempaa ohjausta ja tukea myös valtionhallinnosta. Lue lisää

Tavoitteena kohtaaminen ja toimiva vuorovaikutus

Lastensuojelu on monella tavalla tarkasteltuna kriisissä. Sosiaali- ja terveysministeriön lastensuojelun tilaa selvittävän työryhmän tämän hetkisen käsityksen mukaan lastensuojelun remontista ei ... Lue lisää

Lastensuojelun toimintaedellytyksiä parannettava

STM on asettanut työryhmän selvittämään lastensuojelun toimintakäytäntöjä . Työryhmän asettamisen taustalla ovat viime aikaiset tapahtumat, jotka ovat herättäneet keskustelun siitä, ... Lue lisää

Lapsiasiavaltuutettu ja järjestöt tyytyväisiä YK:n suosituksiin Suomelle

Lapsiasiavaltuutettu ja lapsen oikeuksia edistävät järjestöt ovat tyytyväisiä YK:n lapsen oikeuksien komitean viime maanantaina Suomen valtiolle antamiin suosituksiin. Lasten kouluhyvinvointi sekä lastensuojelun laatu ovat odotetusti suositusten painopisteenä. Lue lisää