Siirry sisältöön

Avainsana: koskemattomuus

Edistystä ja uusia uhkia

Olen lopettamassa vuoden 1984 kesällä alkanutta työtäni Lastensuojelun Keskusliitossa ja siirtymässä eläkkeelle. Keskeinen työni kohde on ollut lapsiin kohdistuva väkivalta ... Lue lisää

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten kiristämisestä

Lastensuojelun keskusliiton lausunto kansalaisaloitteeseen lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon koventamisesta KAA 3/2015 vp ja kansalaisaloitteeseen yhdistettyyn lakialoitteeseen laiksi rikoslain 20 luvun ... Lue lisää

Seksuaalisesta häirinnästä tulee puhua avoimesti – myös perheissä

Suomessa käydään yhä kiihtyvää keskustelua seksuaalisesta häirinnästä. Tämä koskettaa myös lapsia ja perheitä. Monissa suurta huomiota saaneissa tapauksissa, joissa poliisi ... Lue lisää

Lasten kaltoinkohtelu yhteiskuntamme tosiasia

Suomessa vammautuu joka vuosi noin 300 lasta kaltoinkohtelun johdosta, kuolemantapauksia on vuosittain noin 10. Lapsen kaltoinkohtelua esiintyy kaikenlaisissa perheissä sosioekonomisesta ... Lue lisää

Lasta ei saa unohtaa perheväkivallan hoidossa

Lapsen tarvitsemaa apua ja tukea ei saa vähätellä tai unohtaa, vaikka perheväkivaltatilanteissa fyysinen väkivalta ei olisikaan kohdistunut suoranaisesti lapseen. Lue lisää

Seksuaalisen hyväksikäytön tapahtumapaikka ei yleisimmin ole ydinperhe

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimuksen ja seurannan jatkuvuus on turvattava. Lue lisää

Ihmisoikeudet ovat yksilön oikeuksia

Rituaalinomainen ympärileikkaus tehdään uskonnon tai perinnetavan vuoksi. Ympärileikkaukset ovat  joutuneet vuosi vuodelta lisääntyvän kritiikin kohteeksi. Syynä tähän on ihmisoikeuksien painoarvon ... Lue lisää

Lapsipornografian hankkimisen yrityksen kriminalisoimista harkittava

Lasten ja nuorten turvataitokasvatusta tulisi myös edistää erityisesti Internetin tuomia uhkia vastaan. Lue lisää

Lakimuutosehdotukset vahvistavat lasten ihmisoikeussuojaa

Seksuaalirikosten rangaistussäännöksiä tulisi arvioida tarkemmin vielä kokonaisuutena. Lue lisää

Rikostaustan selvittämisen tulee olla vapaaehtoistehtävän järjestäjän velvollisuus

Lainsäädännön ulkopuolelle jää tällä hetkellä myös tiettyjä ryhmiä, joiden osalta rikostaustan selvittäminen olisi perusteltua Lue lisää