Siirry sisältöön

Avainsana: lapsiköyhyys

Investoidaan lapsiin -aloite käynnissä Europarlamentissa

Europarlamenttiedustajat haastettu katkaisemaan lasten kokemaa köyhyyttä ja huono-osaisuutta. Lue lisää

Köyhyys satuttaa lasta – allekirjoita vetoomus paremman lapsuuden puolesta

Kansainvälistä Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20. marraskuuta. Vuoden 2015 viestintäteemana on lapsiperheiden köyhyys Suomessa. Lapsen oikeuksien viestinnän yhteistyöverkosto haastaakin kaikki mukaan osallistumaan vetoomukseen. Vetoomus tullaan luovuttamaan päättäjille lapsi- ja perhejärjestöjen seuraavassa tapaamisessa eduskunnassa. Lue lisää

Velkaantumisen vuoksi loukussa

Tämän vuoden YK:n lapsen oikeuksien päivän (20.11.2015) kansallisena teemana on lapsiperheköyhyys. Omalta osaltaan tähän aiheeseen liittyi seminaari Nuoret, velka ja ... Lue lisää

Uudenlaisia keinoja lapsiperheköyhyyden nujertamiseksi

Lapsiperheiden pitkäkestoiset taloudelliset vaikeudet lisäävät lasten ja heidän vanhempiensa syrjäytymisvaaraa. Taloudellinen eriarvoisuus kaventaa lasten ja perheiden osallistumismahdollisuuksia. Eroja on mahdollista tasata myös muilla kuin varsinaisilla sosiaalipoliittisilla toimilla. Lue lisää

Hallitusohjelma pääosin toteutettu?

Valtioneuvoston mukaan valtaosa, 86 prosenttia, hallitusohjelman kirjauksista on toteutettu. Näin varmasti onkin, sillä monet ohjelman kirjaukset liittyvät julkisen talouden vakauttamiseen, ... Lue lisää

Äänestä lapsien puolustaja Euroopan parlamenttiin!

Kehysriihi meni ja leikkaukset osuivat myös lapsiperheisiin. Mannerheimin Lastensuojeluliiton asiantuntijalakimies Esa Iivonen sanoi Ylen haastattelussa lasten jääneen politiikassa marginaaliin. Lisäksi ... Lue lisää

Lapsiköyhyyden ja syrjäytymisen nujertamiseksi tarvitaan konkreettisia tavoitteita

Köyhyyden vähentäminen on tärkeä tavoite lasten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Eurooppa 2020 -strategian Suomen kansallisessa ohjelmassa 2013 ei kuitenkaan esitetä tarpeeksi konkreettisia tavoitteita lapsiköyhyyden poistamiseksi ja sen seurausten eliminoimiseksi. Lue lisää

Lapset köyhyyden uhreina

Lapsen asema on maailmanlaajuinen huolenaihe. Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan jokaisella lapsella tulisi olla oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, ... Lue lisää

Lausunto ulkoasiainministeriölle YK:n Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevasta yleissopimuksesta

Ulkoasiainministeriö Oikeudellinen osasto OIK-31 Ihmisoikeustuomioistuin- ja –sopimusasioiden yksikkö YK:n Taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskeva yleissopimus; Lausuntopyyntö Suomen viidennettä määräaikaisraporttia ... Lue lisää