Siirry sisältöön

Avainsana: lastensuojelulaki

Hallitus esittää muutoksia lastensuojelulakiin

Hallitus esittää muutoksia lastensuojelulakiin

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut edunkunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta (HE 237/2018 vp). Esityksessä ehdotetaan ... Lue lisää

Lainsäädännön tulee turvata hyvät ja lapsen perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavat työskentelymahdollisuudet sijaishuollossa kaikkien lasten osalta

Lainsäädännön tulee turvata hyvät ja lapsen perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavat työskentelymahdollisuudet sijaishuollossa kaikkien lasten osalta

LSKL on jättänyt lausuntonsa asiakas- ja potilaslakiluonnoksesta ja lastensuojelulain muutosehdotuksista. Lausunnolla ollut kokonaisuus on niin valtava, ettei sille varattu lausuntoaika ollut lähellekään riittävä. Lue lisää

Защита детей Финляндии и Российские семьи

Не в первый раз в Российских СМИ поднимается дискуссия о действиях финских органов социального облуживания, в которых, часто утверждается, что ... Lue lisää

Suomen lastensuojelu ja venäläislapset

Suomen lastensuojelu ja venäläislapset

Suomen ja Venäjän lastensuojelujärjestelmät poikkeavat toisistaan paljon, mikä johtaa toisinaan väärinymmärryksiin, kun Suomessa asuvat venäläislapset ovat asiakkaina lastensuojelussa. Lastensuojeluviranomaisilla on ... Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) kiittää oikeusministeriötä mahdollisuudesta lausua luonnoksesta liittyen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 92 §:n muuttamisesta. Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa ... Lue lisää

Ongelmallinen välitön vaara

Kiireellinen sijoitus on aina viimeinen keino turvata lapsen hyvinvointi ja siihen ei koskaan tulisi ruveta kevein perustein. Viime vuosina kiireellisten ... Lue lisää

Sosiaalihuoltolain uudistus poistaisi turhaa lastensuojelun asiakkuutta

Sosiaalihuoltolakia on rakennettu pitkään, ensimmäisen kerran uudistamista pohtimaan asetettiin työryhmä huhtikuussa 2009. Nyt melko tarkkaan viisi vuotta myöhemmin laki on ... Lue lisää

Lapsen etu ei toteudu pykäläkohtaisilla uudistuksilla

Lastensuojelulakiin ehdotetaan muutosta, jolla pyritään varmistamaan lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevien lasten mahdollisuuksia tavata sosiaalityöntekijäänsä riittävän usein. Lastensuojelun Keskusliiton mielestä tapaamiskertojen tiheyden määrittäminen ei takaa niiden laatua ja lapsen edun toteutumista. Lastensuojelun kokonaisvaltainen uudistaminen vaatii myös muunlaista kohentamista kuin yksittäisten pykäläuudistusten avulla tehtyjä korjausliikkeitä Lue lisää

Lakimuutosehdotus ei turvaa lapsen ja sosiaalityöntekijän tapaamisia

Ehdotetun lastensuojelulain 29 §:n muutoksen lisäksi tarvitaan ehdottomasti myös muita tarkasti ja selkeästi määriteltyjä toimia tapaamisoikeuden turvaamiseksi. Lastensuojelun Keskusliiton lausunto ... Lue lisää

Lastensuojelulain velvoitteiden tunteminen tärkeää

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon kaikkien osioiden arvioinnin kriteerien on perustuttava lastensuojelulakiin ja lapsen oikeuksien sopimukseen. Lue lisää