Siirry sisältöön

Avainsana: maahanmuuttajat

Sosiaalialan järjestöjen edustus tärkeää

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston seurantakomitean kokoonpanossa tärkeää olla sosiaalijärjestöjen edustus. Lue lisää

Kaikille maahanmuuttajalapsille taattava riittävä oikeusturva ja palvelut

Kansainvälisen lastensuojeluverkosto IFCW:n 24. Maailmanfoorumin asiantuntijat huolissaan lasten asemasta globaalissa muuttoliikkeessä. Lue lisää

Lukioon valmistavaan koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet turvattava

Maahanmuuttajanuorten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen asema hakeutua lukioon tulee turvata. Lue lisää

Rasismin ja syrjinnän ehkäisy lähtee kasvatuksesta

Rasismin vastaisessa työssä tarvitaan pitkäjänteistä ja systemaattista lähestymistapaa. Lue lisää

Perhe on kotoutumisen perusta

Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava. Lue lisää

Euro-orvot

Mitä vanhempien työskentely kaukana kotoa tarkoittaa lasten kannalta? Puola liittyi Euroopan Unionin jäsenmaaksi vuonna 2004. Samalla puolalaisille avautui mahdollisuus työskennellä ... Lue lisää

Huostaanotto normittaa kunnollista vanhemmuutta

Maahanmuuttajaperheiden erilaista vanhemmuutta ei ymmärretä hallinto-oikeuksissa. Vastentahtoisten huostaanottojen päätökset perustuvat ”kunnollisen” perheen määritykseen. Lue lisää

Syrjinnän todellinen tilanne selvitettävä

Maahanmuuttajalasten huostaanottojen välttämiseksi panostettava ehkäisevään ja avohuollon työhön. Lue lisää

Uusi verkkopalvelu tarjoaa tietoa lastensuojelusta seitsemällä eri kielellä

Maahanmuuttajien ei aina ole helppo ymmärtää suomalaista lastensuojelujärjestelmää. Uusi verkkopalvelu karsii huhuja ja tarjoaa oikeaa tietoa maahanmuuttajille heidän omilla kielillään. Lue lisää

Potilasasiakirjaoppaassa huomioitava myös maahanmuuttajat

Keskusliitto toivoo oppaaseen konkreettisempaa ohjeistusta siitä, mitä maahanmuuttajien hoito- ja kohtaamistilanteet edellyttävät. Lue lisää