Siirry sisältöön

Avainsana: perhehoito

Lapsen ehdoilla – pienten lasten osallisuutta tukemassa adoptio- ja sijaisperheissä

Lapsen ehdoilla – pienten lasten osallisuutta tukemassa adoptio- ja sijaisperheissä

Salla Tavio pohtii Pienten lasten turvallinen osallisuus -blogisarjan kirjoituksessaan, miten pienten lasten osallisuutta voi työntekijänä tukea adoptio- ja sijaisperheissä. Lue lisää

Lastensuojelun perhehoitoakin on ohjattava ja valvottava systemaattisesti 

Lastensuojelun perhehoitoakin on ohjattava ja valvottava systemaattisesti 

Julkinen keskustelu lastensuojelun sijaishuollon valvonnan ongelmista on kuluneen vuoden aikana kohdistunut ensisijaisesti laitoshoitoon. Keskustelussa perhehoidon valvonnan kysymykset ovat jääneet taka-alalle, vaikka sijaishuollon suurimman asiakasryhmän muodostavat perhehoidossa olevat lapset. Vuoden 2018 lopussa kaikista huostaanotetuista lapsista 55% oli perhehoidossa, ja perhehoidossa asui kaikkiaan 7721 lasta ja nuorta. (THL 2019, 6 ja 10.)    Lue lisää

Perhehoidon haasteet voitetaan osallisuutta vahvistamalla

Syyskauden aikana olen saanut mahdollisuuden käydä vuoropuhelua pohjoismaisten kollegojen kanssa perhehoidon kehittämisen suunnista ja toimintatavoista sekä osallistua The International Foster ... Lue lisää

Laatu sijaishuollon toteutustapaa tärkeämpää

Perhehoidon laatusuosituksia valmisteleva työryhmä asetettiin vaalihulinan alla huhtikuussa 2015. Vaalien jälkeinen hallituksen järjestäytyminen ja vastuiden jako viivästyttivät laatutyön käynnistymistä ja ... Lue lisää

Perhehoidon tueksi tulee ohjata riittävästi resursseja

Lastensuojelun Keskusliitto esittää perhehoitoon laatusuosituksia, ja korostaa, että perhehoidossa tulee turvata riittävästi lasten moninaiset tarpeet. Lue lisää

Perhehoitolain uudistus ei mahdollista perhehoidon ensisijaisuutta sijaishuollossa

Lapsille ei ole mahdollisuutta taata lastensuojelulain edellyttämää perhehoitoa jos perhehoitolain uudistus toteutetaan kustannusneutraalisti. Lastensuojelun perhehoidosta tuli ensisijainen sijaishuollon muoto vuonna ... Lue lisää

Lapsen edun mukaista sijaishuoltoa

Vuoden 2012 alusta lähtien lastensuojelulaki on edellyttänyt, että päätettäessä lapsen sijoituspaikasta, tulee ensisijaisesti aina selvittää mahdollisuudet järjestää sijaishuolto perhehoidossa. Tämän muutoksen ... Lue lisää

Venäjä lujittaa perhehoitoa

Suuressa naapurissamme päättyneen viikon keskeinen puheenaihe oli tietenkin 4. joulukuuta pidetyt duuman vaalit. Puuttumatta lainkaan vaalin tuloksiin tai vaalien rehellisyydestä ... Lue lisää

Yhden pykälän tarkennus perhehoitolainsäädäntöön ei riitä

Hallitusohjelman mukaiset tavoitteet perhehoitolainsäädännön kehittämiselle toteutuvat vain perhehoitolainsäädännön kokonaisuudistuksella. Lue lisää