Siirry sisältöön

Avainsana: perhepolitiikka

Koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotukset kohtuuttomia

Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Kehitysvammaisten Tukiliitto pitävät hallituksen kaavailemia aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen korotuksia kohtuuttomina. Korotukset vaarantavat lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden ja ovat ristiriidassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Lue lisää

Hallitusohjelman lapsiin kohdistuvat leikkaukset tulevat kalliiksi

Lapsi- ja perhejärjestöt pitävät hallitusohjelmaan sisältyviä varhaiskasvatuksen, koulutuksen ja sosiaaliturvan leikkauksia vahingollisina lasten hyvinvoinnille. Leikkaukset vaikuttavat erityisen voimakkaasti heikoimmassa asemassa olevien lasten tilanteeseen ja lisäävät lasten keskinäistä eriarvoisuutta. Leikkausten seurauksena yhteiskunnan kustannukset kasvavat. Järjestöt vaativat, että hallitusohjelman toimenpiteistä tehdään lapsivaikutusten arviointi. Lue lisää

On aika tehdä viisaita ratkaisuja lasten ja lapsiperheiden näkökulmasta

Tavallisesta kansalaisesta on vaikea ymmärtää, miten Suomi on ajautunut taas kerran tilanteessa, jossa valtion menoja on leikattava rajusti. Hallitusneuvottelujen käynnistyessä ... Lue lisää

Hallituskauden mittaisia tavoitteita

Uuden hallituskauden kynnyksellä olo on odottava. Vaalit ja vaalitulos tuovat aina muutosta mukanaan – tavalla tai toisella. Uusi kausi on ... Lue lisää

Lapsen etu toteutuu vain pitkäjänteisellä lapsi- ja perhepolitiikalla

Lapsen edun tulee ohjata varhaiskasvatuksen suunnittelua, järjestämistä ja myös päätöksentekoa. Lue lisää

Lapsiin ja perheisiin investoiminen hallitusohjelmaan

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat lapsiin ja perheisiin investoimista tulevan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Valtioneuvostossa hajallaan olevasta lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikasta on luotava toimiva kokonaisuus. Lapsiin ja perheisiin investoimisella luodaan kestävän kasvun edellytykset koko yhteiskunnalle. Lasten hyvinvoinnin ja suotuisten kasvuolosuhteiden edistäminen on nostettava politiikan keskiöön. Lue lisää

Kuka päättää, kuka saa hoitaa lasta?

Hallituksen rakennepaketissa päätettiin uudistaa lastenhoidontukijärjestelmää. Pääsääntöiset muutokset koskevat lasten kotihoidon tukea sekä yksityisen hoidon tukea liittyen subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamiseen. Kotihoidon ... Lue lisää

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen lyhytnäköistä perhepolitiikkaa

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, eikä sitä pidä rajoittaa lain keinoin. Poliittisten päätösten lähtökohtana ei saa olla lyhyen tähtäimen taloudelliset tekijät. Lapsen edun toteutuminen varhaiskasvatuksessa toteutuu parhaiten pitkäjänteisellä perhepolitiikalla. Lue lisää

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajoittaa lainsäädännön keinoin Lue lisää

Sijaissynnytyksen täyskielto suojaa lapsen oikeuksia

Sijaissynnytyskysymystä tulee syntyvän lapsen lisäksi tarkastella sijaissynnyttäjän perheen mahdollisten muiden lasten kannalta. Lue lisää