Siirry sisältöön

Avainsana: peruspalvelut

Palvelukulttuuri muutoksessa

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmassa uudistetaan lasten, nuorten ja perheiden palveluja entistä saumattomammin toimivaksi kokonaisuudeksi. Uudistamistyötä sävyttää monet isot muutokset kuten ... Lue lisää

Suomessa kaikki on niin hyvin – vai onko?

Vierailut kotimaassa ja ulkomailla ovat monessa mielessä kiinnostavia ja hyödyllisiä oppimisen areenoita. On hyvä välillä peilata sitä missä olemme ja ... Lue lisää

Lastensuojelun Keskusliitto haluaa lapsijalanjäljen näkyväksi

Lastensuojelun toimimattomuus ja jatkuvasti kasvavat lastensuojelumenot yhdessä Suomen taloudellisen tilanteen kanssa ovat huono yhdistelmä. Lastensuojelun Keskusliitto haluaa nostaa ensi vuonna pidettävissä eduskuntavaaleissa lapsijalanjäljen näkyville ja osoittaa, että investoimalla lapsiin ja nuoriin sekä arvioimalla poliittisten päätösten vaikutukset pystytään apua antamaan ajoissa, tuottamaan laadukkaita palveluita ja saamaan kustannukset kuriin. Lue lisää

Lapsivaikutusten arviointi mukaan metropolialueen organisointiin

Organisointi ei saa aiheuttaa palvelujen järjestämisen ja tuottamisen hajautumista entisestään. Palveluja suunniteltaessa, tuotettaessa ja niitä arvioitaessa on lasten kuulemiseen myös kiinnitettävä erityisesti huomiota. Lue lisää

Lastensuojelun kehittäminen edellyttää peruspalveluiden kehittämistä

Myös sijaishuollossa olevien lasten ja nuorten tilanne on selvitettävä. Lastensuojelun Keskusliiton lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista (STM ... Lue lisää

Ehkäisevään lastensuojeluun panostaminen kannattaa

Lisääntynyt lasten turvattomuus ja yksinäisyys, köyhyyden kasvu ja sosiaalisten verkostojen puute ovat lisänneet ehkäisevän lastensuojelun tarvetta. Työhön ei kuitenkaan panosteta tarpeeksi, eikä sillä ole poliittista painoarvoa. Lapsia ja perheitä voidaan auttaa ajoissa hyvinkin pienillä toimilla. Lue lisää

Perhesurmien ehkäisyssä avainasemassa ovat aikuisten palvelut

Jos vanhemmat eivät osaa hakea apua tai tukea itselleen, on viranomaisten vastuulla tarjota ja jopa tyrkyttää vanhemmille palveluja, jotka keventävät arjesta selviytymistä. Aikuisten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden vastuulla on myös aina selvittää perheen lasten tilanne. Perhesurmia selvittämään on asetettava tutkijalautakunta. Lue lisää

Palvelujärjestelmä ei vastaa muuttuneisiin perhehaasteisiin

Suuri osa suomalaisista perheistä on jo muunlaisia kuin perinteisiä ydinperheitä. Palvelujärjestelmä ei kuitenkaan ole pysynyt muutosten vauhdissa. Lasten ja perheiden moninaistuvat tarpeet edellyttävät uudenlaista ajattelua ja totutuista toimintatavoista irrottautumista. Lue lisää

Puutteet palveluissa ja rakenteissa johtavat turhiin lastensuojeluilmoituksiin

Vasta uudistettu lastensuojelulaki lisäsi peruspalveluiden velvoitteita toteuttaa ehkäisevää lastensuojelua. Väärät käsitykset ja erilaiset odotukset vaikeuttavat kuitenkin käytännön työtä. Palveluista on puutetta, yhteistyö takkuaa ja johtamisen mandaatti on hukassa. Usein ainut tapa saada apua on lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Lue lisää

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suunterveydenhuoltoa koskevasta asetusluonnoksesta

Lastensuojelulaki ja lapsen oikeuksien sopimus asetusluonnoksen taustalla Asetusluonnos perusteluineen on erinomainen korostaessaan lasten ja nuorten hyvinvointia sekä pyrkiessään parantamaan lapsen ... Lue lisää