Siirry sisältöön

Avainsana: syrjäytyminen

Jälkihuolto vastaamaan nuorten tarpeita

Jälkihuolto vastaamaan nuorten tarpeita

Vuonna 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö kirjoitti Toimiva Lastensuojelu -raportissaan, että jälkihuollon yläikärajaa tulisi nostaa 25 ikävuoteen ja kuntien tulisi resursoida jälkihuollon palveluihin riittävästi. Lue lisää

Eväitä elämään 

Eväitä elämään 

Suomalaisen lapsuuden menestystarina hakee vertaistaan, kun puhutaan suurista väestöryhmistä. Jos verrataan tilannetta moniin muihin maihin tai Suomeen sata vuotta sitten, ... Lue lisää

Lapsiin ja perheisiin investoiminen hallitusohjelmaan

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat lapsiin ja perheisiin investoimista tulevan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Valtioneuvostossa hajallaan olevasta lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikasta on luotava toimiva kokonaisuus. Lapsiin ja perheisiin investoimisella luodaan kestävän kasvun edellytykset koko yhteiskunnalle. Lasten hyvinvoinnin ja suotuisten kasvuolosuhteiden edistäminen on nostettava politiikan keskiöön. Lue lisää

Lapsiköyhyyden ja syrjäytymisen nujertamiseksi tarvitaan konkreettisia tavoitteita

Köyhyyden vähentäminen on tärkeä tavoite lasten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Eurooppa 2020 -strategian Suomen kansallisessa ohjelmassa 2013 ei kuitenkaan esitetä tarpeeksi konkreettisia tavoitteita lapsiköyhyyden poistamiseksi ja sen seurausten eliminoimiseksi. Lue lisää

Perhe on kotoutumisen perusta

Maahanmuuttajanuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on panostettava. Lue lisää

Sosiaalisten suhteiden merkitys unohdetaan koulun auttamistyössä

Panostaminen sosiaalisiin suhteisiin mahdollistaisi nuorten varhaisemman auttamisen. Myös etsivän nuorisotyön kohtaamisissa vuorovaikutuksen laadulla on tärkeä merkitys. Lue lisää

Tavallistakin tavallisempia asioita

Presidentti Sauli Niinistö julkisti viime viikolla ”Ihan tavallisia asioita” arkikeinot, joissa on yksinkertaisia ja konkreettisia vinkkejä nuorten elämän parantamiseksi. Facebookissa ... Lue lisää

Lasten presidentti Niinistö?

Millaisen presidentin lapset saavat Sauli Niinistöstä? Saadaanko hänestä aktiivinen lasten ja nuorten asioiden esiin nostaja? Niinistön edeltäjä Tarja Halonen oli ... Lue lisää

Onko Suomi nuoria kohtaan sosiaalisesti oikeudenmukainen?

Maailman sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivää vietetään 20. helmikuuta. Eduskunnan Lapsen puolesta -ryhmä, Lastensuojelun Keskusliitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry nostavat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yhdeksi lasten ja nuorten oikeuksien toteutumisen tarkastelukulmaksi. Lue lisää

Maamme keskeisin sisäinen uhka

Niin mikä se on? Tässä muutama vinkki: Sen on todettu periytyvän. Se liittyy oleellisesti koulutuksen keskeytykseen. Mitä nuorempana – sitä ... Lue lisää