Siirry sisältöön

Avainsana: varhaiskasvatus

Lapsen oikeuksia, aikuisen velvollisuuksia

Helsingin Sanomissa on viime päivinä herätelty keskustelua lasten vastuista ja velvollisuuksista kysymällä sekä vanhemmilta että lapsilta minkä ikäisinä lapset voivat ... Lue lisää

Esiopetuksen velvoittavuus suositeltavaa

Säännöllinen osallistuminen esiopetukseen takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet lapsen oppimiselle ja kehittymiselle. Lue lisää

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen lyhytnäköistä perhepolitiikkaa

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, eikä sitä pidä rajoittaa lain keinoin. Poliittisten päätösten lähtökohtana ei saa olla lyhyen tähtäimen taloudelliset tekijät. Lapsen edun toteutuminen varhaiskasvatuksessa toteutuu parhaiten pitkäjänteisellä perhepolitiikalla. Lue lisää

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajoittaa lainsäädännön keinoin Lue lisää

Varhaiskasvatus on ensisijaisesti lapselle suunnattu palvelu

Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytys on ammattitaitoinen ja monipuolisen koulutustaustan omaava henkilöstö Lue lisää

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan aikuisten yhteistyötä

Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamistyön loppumetreillä varhaiskasvatuksen laadusta, lapsen edusta ja oikeuksista on käyty runsaasti keskustelua. Niinpä onkin hyvä että lain valmistelun yhteydessä ... Lue lisää

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen perusteet luodaan varhaiskasvatuksessa

Kaikissa opetusympäristöissä on edistettävä lasten aktiivista roolia osallistavassa oppimisympäristössä. Lue lisää

Päivähoidon laadun jäljillä

”Kenelläkään ei ole hyvä nykypäivän päiväkodissa”, väittää pian lastentarhanopettajaksi valmistuva alan ammattilainen Helsingin Sanomiin kirjoittamassaan mielipidekirjoituksessa (HS 3.2.). Väite kuulostaa ... Lue lisää

Röyhkeä rokan syö – ahneudesta ja demokratiakasvatuksesta

Yhdysvaltalaisen Goldman Sachs -pankin paikallisjohtajan eroaminen tehtävästään ja eron syiden perustelu näyttävästi New York Times -lehdessä pari viikkoa sitten on ... Lue lisää

Varhaiskasvatuksen ehkäisevä työ vaatii moniammatillisuutta

Varhaiskasvatuksella on keskeinen asema pienen lapsen hyvinvoinnin varmistamisessa ja hänen perheensä arjen seuraamisessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. ... Lue lisää