Siirry sisältöön

Avainsana: yksintulleet

Ilman huoltajaa tulleiden lasten edustajajärjestelmä saatettava kuntoon

Tänä syksynä maailma on tullut kylään. Miltei joka niemennotkelmaan on perustettu hätämajoitustiloja turvapaikanhakijoille. Joukossa on myös ilman huoltajaansa tulleita lapsia ... Lue lisää

Ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanoton hallinnointia arvioitava perusteellisesti

Paperittomien lasten oikeus terveydenhuollon palveluihin on turvattava Lue lisää

Lapset eivät kuulu putkaan eivätkä säilöön

Maailmassa tälläkin hetkellä kymmeniä tuhansia lapsia, joita pidetään lukkojen takana viranomaisten toimesta. He eivät ole menettäneet vapauttaan siksi, että he ... Lue lisää

Ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanotossa luovuttava laitoskeskeisyydestä

Vastaanottojärjestelmä on arvioitava perusteellisesti lapsen oikeuksien näkökulmasta ja lasten huolto järjestettävä pysyvämmin, jolleivat he saa perhettään Suomeen. Lue lisää

Lasten säilöönotto loukkaa vakavasti lapsen oikeuksia

On valitettavaa, että ilman huoltajaa tulleiden lasten säilöönottoa ei kielletä huolimatta hallitusohjelman lupauksista. Lue lisää

Ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanoton ja edustajajärjestelmän kehittäminen

Lastensuojelun Keskusliitto esittää parannuksia ilman huoltajaa tulleiden lasten vastaanottoon ja edustajajärjestelmään. Lue lisää

Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten edustajajärjestelmä ei toimi

Suomeen yksintulleiden turvapaikanhakijalasten edustajajärjestelmä ei vastaa lasten tarpeita. Edustajien koulutuksessa on puutteita eikä heidän riippumattomuutta voida taata. Lapsia myös siirrellään paikasta toiseen, eikä mikään taho vastaa järjestelmästä kokonaisvaltaisesti. Lue lisää

Lasten säilöönoton rajoittamisesityksessä puutteita

Turvapaikanhakijalasten säilöönottoon liittyvään lainsäädäntöön suunnitellaan muutoksia. Positiivisista muutoksista huolimatta lakiesitysluonnoksessa on puutteita. Esityksessä ei oteta huomioon ongelmia iänmäärityksessä, säilössä pitämisen pituutta ei ole määritelty eikä esitys anna välttämättä todellista kuvaa lasten määristä ja säilöönottotilanteista. Lue lisää

Kansainvälistä suojelua hakevien oikeusapu siirrettävä oikeusavun piiriin

Ilman huoltajaa tulleen lapsen oikeusavustajalta vaadittava kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Lue lisää

Syrjinnän todellinen tilanne selvitettävä

Maahanmuuttajalasten huostaanottojen välttämiseksi panostettava ehkäisevään ja avohuollon työhön. Lue lisää