Hyppää sisältöön
Adoption asema lastensuojelussa
Maksuttomat julkaisut

Adoption asema lastensuojelussa

Eveliina Heinonen. Adoption asema lastensuojelussa – Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asenteita, näkemyksiä ja kokemuksia. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 2/2018, ISBN: 978-952-7002-30-8 (pdf). ISSN: 2489-4885.
Kuvaus

Tässä julkaisussa raportoidaan lasten ja perheiden parissa työskentelevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asenteita, näkemyksiä ja kokemuksia koskien adoptiota ja adoption mahdollista käyttöä lastensuojelussa.

Tämän raportin havainnot ja tulokset konkretisoivat myös aiemmin esitettyjä näkemyksiä, joiden mukaan kyse ei ole mitenkään yksiselitteisestä asiasta: lapsen etu voi toimia perusteluna sekä adoption puolesta että sitä vastaan. Tulokset valottavat lapsen edun punnintaan ja lapsen oikeuksia kunnioittavien ratkaisujen tekemiseen liittyviä haasteita ja jännitteitä.

Suomalaiselle lastensuojelulle on ominaista se, että lapsen sijoittaminen ja huostaanottaminen ovat lähtökohtaisesti väliaikaisia toimenpiteitä, eikä niin sanottu pysyvä huostaanotto ole mahdollista. Tavoitteena on perheiden jälleenyhdistäminen. YK:n lapsen oikeuksien komitea esitti vuonna 2011 huolensa yhtäältä toistuvien huostaanottojen ja sijoitusten määrän kasvusta sekä toisaalta perheiden jälleenyhdistämiseksi tehtävän työn puutteista Suomelle antamissaan loppupäätelmissä.

Tämä Lastensuojelun Keskusliiton julkaisu on toteutettu yhteistyössä Adoptioperheet ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n ja Tampereen yliopiston kanssa.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje