Hyppää sisältöön
Best childhood money can buy
Maksuttomat julkaisut

Best childhood money can buy

Petri Paju. Best childhood money can buy. Child poverty, inequality and living with scarcity, the Finnish case. Lastensuojelun Keskusliitto ISBN: 978-952-7002-41-4 (pdf) ISSN: 2489-4885
Kuvaus

Tämä julkaisu käsittelee lapsiköyhyyttä ja elämää pienituloisissa lapsiperheissä. Suomessa lapsiperheköyhyys on ollut vilkkaan keskustelun aiheena huolimatta kansainvälisesti verraten alhaisesta lapsiperheköyhyysasteesta. Vuonna 2017 pienituloisten lasten osuus oli yli 10 % eli 119 000 lasta. Eri laskentatavat tarjoavat kuitenkin erilaisia lukuja. Riippumatta siitä, mitä niistä käytetään, yksinhuoltajaperheet, maahanmuuttajataustaiset ja monilapsiset perheet ovat köyhyysriskissä. Julkaisu on englanninkielinen.

This paper examines child poverty and the lives of children in low-income families. In Finland child poverty has been quite lively debated subject recently, even though the poverty level is low in international comparison. In 2017 poverty level was above 10% which means 119 000 underage children. However different metrics provide us with different levels and figures. Regardless of a metric, however, lone parent families, children with non-Finnish background and families with many children are exposed to the risk of poverty. Click "Lataa" to download PDF-file.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje