Hyppää sisältöön
Handbok om hur man intervjuar och fotograferar barn
Maksuttomat julkaisut

Handbok om hur man intervjuar och fotograferar barn

Ulla Ojala. Handboken om hur man intervjuar barn. 2013. Centralförbundet för Barnskydd, Finlands journalistförbund, Aikakauslehtien liitto.
Kuvaus

I Finland har förhållandet mellan media och minderåriga hittills varit något av ett oskrivet blad. År 2011 sammanställde Centralförbundet för Barnskydd, Finlands journalistförbund och Aikakauslehtien Liitto samt deras samarbetspartner en handbok som erbjuder hjälp med etiska och praktiska frågor när det gäller att intervjua och fotografera barn och ungdomar.

Nu har handboken publicerats på svenska.

Utarbetandet av handboken upplevdes som viktigt, eftersom journalister och fotografer i den stressade vardagen möter situationer då de skulle behöva vägledning. Sådana situationer är exempelvis frågor om hur gamla ungdomar måste vara för att man ska kunna intervjua dem utan att behöva be föräldrarna om lov eller hur man ska intervjua barn och ungdomar som befinner sig mitt i en krissituation.

I handboken tar man också bland annat upp frågor kring att intervjua barn som är placerade utanför hemmet, barn i nyhetsförmedling om brott och rätt, praktiska utmaningar med olika typer av familjekonstellationer samt exempelvis tystnadsplikt. I handboken presenteras även befintliga normer, anvisningar och internationell god praxis.

Materialet i handboken är emellertid inte avsett som de vises sten eller som officiella anvisningar, utan som underlag för journalisternas egna etiska överväganden och till stöd för det praktiska arbetet.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje