Siirry sisältöön

Kotoutumisen polku – Ilman huoltajaa tulleiden lasten oikeudet, tarpeet ja palvelut

Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 6/2019
ISBN: 978-952-7002-40-7 (pdf)
ISSN: 2489-4885

Lataa

Turvapaikanhakijoina tulleilla lapsilla on kotoutumisvaiheessa yhtäläiset  oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin valtaväestöllä. Heillä on  kuitenkin erityisiä tarpeita, joihin palvelumme eivät aina pysty vastaamaan.  Ammattilaisten osaamista on kehitettävä, jotta he tunnistaisivat näitä  tarpeita. Jos lapsia ei auteta oikealla tavalla, seurauksena voi olla mielenterveyshäiriöitä ja syrjäytymistä. Lapsille on turvattava riittävät  palvelut riippumatta asuinkunnasta.

Kyselymme paljasti, että lasten asumisesta ja huolenpidosta vastaaville työntekijöille ei ole selvää, minkä lain puitteissa toimitaan. Selvisi myös, että eri kunnissa sovelletaan sosiaalihuoltolakia eri tavoin. Osa kunnista tekee sosiaalihuoltolain mukaisen päätöksen lapsen sijoittamisesta yksikköön, osa ei. Tällä on vaikutusta siihen, miten joustavasti lapsi saa palveluja.