Hyppää sisältöön
Kuljeta, kannusta ja konkurssi – Lasten harrastamisen kustannukset ja Hopen harrastustuki
Maksuttomat julkaisut

Kuljeta, kannusta ja konkurssi – Lasten harrastamisen kustannukset ja Hopen harrastustuki

Petri Paju (toim.): Kuljeta, kannusta ja konkurssi – Lasten harrastamisen kustannukset ja Hopen harrastustuki. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 2/2022. ISBN: 978-952-7002-52-0 (pdf), ISSN: 2489-4885.
Kuvaus

Lastensuojelun Keskusliitto ja HOPE toteuttivat kaksi harrastustoimintaan liittyvää kyselyä keväällä 2022. Ensimmäinen kysely oli suunnattu perheille ja siihen saatiin 362 vastausta. Toinen kysely oli suunnattu Hope ry:n vapaaehtoisille ja tähän saatiin 18 vastausta. Erityisesti kyselyissä keskityttiin harrastamisen kustannuksiin. Kuljeta, kannusta ja konkurssi – Lasten harrastamisen kustannukset ja Hopen harrastustuki -selvitys perustuu kyselyistä saatuihin tietoihin.

Vastaajissa koettu taloudellinen niukkuus oli odotetusti yleistä. Vastaajien joukossa oli myös yhden vanhemman perheitä huomattavasti suurempi osa, kuin perheissä yleensä. Harrastamisen kustannukset ovat nousseet viimeisten vuosien aikana. Erityisen nopeaa nousu on ollut kilpailullisessa urheiluharrastamisessa. Kyselyn perusteella harrastamisen kustannukset kaksinkertaistuvat, kun siirrytään leikkimielisestä tavoitteelliseen ja kilpailulliseen toimintaan. Harrastamisen kustannukset erityisesti liikunnassa nousevat huomattavasti myös iän myötä. Ne kaksinkertaistuvat muutamassa vuodessa alakoulun loppuluokilta eteenpäin.

Vanhemmilla on melko yhtenevä käsitys kohtuullisista kustannuksista riippumatta siitä, mitä heidän lastensa harrastaminen maksaa. Sopivana hintana pidetään noin 50 euroa kuukaudessa. Toteutuneet kustannukset vaihtelevat huomattavan paljon iän, alueen, harrastuksen ja harrastuksen intensiteetin mukaan. Toteutuneet kustannukset liikunnassa ovat lähes aina yli 50 euroa kuukaudessa.

Harrastustukea saaneet perheet kertovat, että tuki on mahdollistanut perheen lasten harrastamisen. Heille järjestön tarjoama tuki on hyvä vaihtoehto avun järjestämiseksi. Perheiden näkemyksen perusteella harrastamisen esteet ovat ensisijaisesti taloudellisia. He eivät koe yleisesti ulkopuolisuutta harrastuksissa. Harrastusten lopettaminen taloudellisten syiden takia on valitettavan yleistä. Lähes kaikki lapset harrastavat jotain. Kustannusten takia kaikki eivät pysty edes aloittamaan eniten kiinnostavaa harrastusta. Toisinaan läheinen ja kavereiden kanssa jaettu harrastus joudutaan lopettamaan taloussyistä. Harrastustuki on perheiden palautteen perusteella hyvin kohdentuva ja vaikuttava tapa tukea perheitä. Lasten näkökulmasta harrastamisessa on nykyisin kysymys normaalin lapsuuden elämisestä, ei ylellisyydestä.

Tutustu myös Kuljeta, kannusta ja konkurssi -selvityksen visuaaliseen tiivistelmään

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje