Hyppää sisältöön
Lastensuojelu asiakkaiden silmin −selvitys
Maksuttomat julkaisut

Lastensuojelu asiakkaiden silmin −selvitys

Kirsi Hokkila: Lastensuojelu asiakkaiden silmin. Lastensuojelun Keskusliiton verkkojulkaisu 4/2023. ISBN: 978-952-7002-58-2 (pdf). ISSN: 2489-4885.
Kuvaus

Lastensuojelu asiakkaiden silmin −selvitys valottaa seikkoja, joita lastensuojelun kokemusasiantuntijat ovat jo yli 10 vuoden ajan nostaneet esiin lastensuojelun kehittämiskohteina, mutta myös palveluiden keskeisimpinä ja tärkeimpinä elementteinä.

Selvitys kertoo siitä, millaista on olla lastensuojelun asiakas ja millaiset tekijät näyttäytyvät asiakkaille positiivisina tai negatiivisina käänteentekevinä seikkoina lastensuojelun palvelupolulla. Kokemuksissa toistuvat palveluiden ulottuvuudet ja keskeiset elementit ovat asioita, joista lastensuojelupalveluiden vaikuttavuus asiakkaan näkökulmasta syntyy tai joiden vuoksi palveluissa ei saada aikaan toivottua muutosta. Selvitys ottaa kantaa myös yleisesti lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaan sekä niiden keskinäiseen yhteistyöhön asiakkaan näkökulmasta.

Selvitys on toteutettu Lastensuojelun Keskusliiton Kokemus tiedoksi −hankkeessa vuosina 2022–2023. Tutustu selvitykseen!

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje