Hyppää sisältöön
Perheet keskiöön! -toimintasuositus: Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen
Maksuttomat julkaisut

Perheet keskiöön! -toimintasuositus: Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen

Perheet Keskiöön! -hankkeen toimintasuositus 3/2020: Perheiden kohtaamispaikan laadun varmistaminen. Lastensuojelun Keskusliitto 2020.
Kuvaus

Perheet keskiöön! -hankkeen koostama toimintasuositus kuvaa perheiden kohtaamispaikan laadun varmistamista kolmella tasolla: yksittäisten kohtaamispaikkojen, alueellisen kohtaamispaikkaverkoston ja kansallisen yhteyshenkilöidenverkoston tasolla.

Toimintasuosituksessa kuvataan perheiden kohtaamispaikan vertais- ja itsearviointimalli, joka on laadun varmistamisen työkalu. Työkalun ensisijaisin tavoite on kohtaamispaikan kehittäminen perheiden tarpeita vastaavaksi. Arviointimalli toimii työkaluna kohtaamispaikkatoimintaa kehittäville työntekijöille ja vapaaehtoisille sekä toimintaa koordinoiville ja johtaville tahoille. Arvioinnissa korostetaan kohtaamispaikkatasolla eri-ikäisten lasten sekä vanhempien ja perheiden toimijuutta, osallisuutta ja vertaisuutta sekä vuorovaikutusta. Huomiota kiinnitetään myös mm. perheiden monimuotoisuuden huomioimiseen, toiminnan saavutettavuuteen ja rakenteeseen. Kohtaamispaikan arviointi voidaan toteuttaa itsearviointina, vertaisarviointina tai ulkopuolisena arviointina.

Perheiden kohtaamispaikka on fyysinen, avoin, matalan kynnyksen toimintatila, jossa perheet, vapaaehtoiset ja työntekijät vahvistavat lasten ja vanhempien osallisuutta, vuorovaikutusta ja voimavaroja sekä tukevat perheidenhyvää arkea ja yhteisöllisyyttä. Kohtaamispaikka on osa perhekeskusta. Perheiden kohtaamispaikat ovat muodoltaan varsin moninaisia. Niiden kokoon ja toimintaan vaikuttavat muun muassa alueen perheiden tarpeet, olemassa olevat resurssit ja vaikkapa toimijoiden yhteistyön historia. Kohtaamispaikkatoimijoina voi toimia eri tahoja esim. varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveystoimi, kirjasto, järjestö, seurakunta tai muu uskonnollinen yhteisö. Kohtaamispaikan tavoitteena on koota ja jakaa eri toimijoiden tietoa ja asiantuntemusta sekä auttaa kynnyksettömästi tuen ja palveluiden saamisessa.

Kansalliset laatukriteerit ohjaavat perhekeskuksen kohtaamispaikkatoimintaa ja auttavat perhekeskuksia sekä paikallisia toimijoita organisoimaan ja kehittämään toimintaansa kohtaamispaikan tavoitteiden mukaisesti. Kriteereillä ohjataan perhekeskuksen kohtaamispaikkatoiminnan ja -verkoston kokonaisuutta, ei yksittäisen toimijan toimintaa. Koska kohtaamispaikat ja alueet ovat varsin moninaisia, laadun varmistamiseksi on tärkeää myös kansallinen yhteistyö.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje