Hyppää sisältöön
Politiikkasuositus: Laadukkaan lastensuojelun edellytykset on turvattava
Maksuttomat julkaisut

Politiikkasuositus: Laadukkaan lastensuojelun edellytykset on turvattava

Laadukkaan lastensuojelun edellytykset on turvattava. Lastensuojelun Keskusliiton politiikkasuositus 3/2019.
Kuvaus

Lastensuojelun tehtävänä on varmistaa lapsen oikeus hyvään ja turvalliseen
lapsuuteen sekä erityiseen suojeluun silloin, kun muut keinot eivät riitä.
Viime vuosina lasten ja perheiden varhaista tukea ja palvelujen oikea-aikaista
saantia on tavoiteltu erilaisin poliittisin ja rakenteellisin ratkaisuin. Konkreettisin
esimerkki on vuonna 2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolain uudistus.

Yhteiskuntamme on uskallettava investoida vahvemmin siihen, että lapset ja
perheet tulevat autetuiksi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ilman viivästystä.
Samalla on huolehdittava laadukkaan lastensuojelutyön edellytyksistä.
Vain näin lastensuojelun tarpeessa olevien lasten ja perheiden tarpeisiin voidaan
vastata parhaalla tavalla. Lastensuojelutyön vaikutukset ulottuvat pitkälle: se voi
vaikuttaa ylisukupolvisen huono-osaisuuden kasautumiseen − tai katkaisemiseen.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje