Siirry sisältöön

Politiikkasuositus: Laadukkaan sijaishuollon toimintaedellytykset on turvattava

Laadukkaan sijaishuollon toimintaedellytykset on turvattava. Lastensuojelun Keskusliiton politiikkasuositus 1/2020.

Lataa

Merkitykselliset ihmissuhteet muodostavat laadukkaan sijaishuollon ytimen. Se edellyttää, että sijaishuollossa toimivilla aikuisilla on mahdollisuus luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Lisäksi on huolehdittava, että koko palvelujärjestelmämme vastaa yhdessä lasten kokonaisvaltaisen tuen tarpeeseen.

Lapsella on oikeus turvalliseen sijaishuoltoon. On varmistettava, että sijaishuolto perustuu aina lapsen hyvään kohteluun ja lapsi tietää oikeusturvakeinoistaan. Lisäksi lapsen vanhemmilla ja läheisverkostolla on oltava mahdollisuus saada riittävästi tukea. Perhehoitajat ja ammattilaiset tarvitsevat tukea tehtävässään ja mahdollisuuksia vahvistaa osaamistaan jatkuvasti.

Julkisen vallan vastuu sijoitettujen lasten kasvun ja kehityksen turvaamisesta on suuri. Laadukas sijaishuolto edellyttää panostusta lastensuojelun
tutkimukseen ja kokonaisvaltaista sijaishuollon kehittämistä.