Hyppää sisältöön
Politiikkasuositus: Yhteiskunnan tulee turvata lapselle vaikuttava ja välittävä sijaishuolto
Maksuttomat julkaisut

Politiikkasuositus: Yhteiskunnan tulee turvata lapselle vaikuttava ja välittävä sijaishuolto

Yhteiskunnan tulee turvata lapselle vaikuttava ja välittävä sijaishuolto. Lastensuojelun Keskusliiton politiikkasuositus 3/2022.
Kuvaus

Julkisen vallan vastuu sijoitettujen lasten kasvun ja kehityksen turvaamisesta on suuri. On varmistettava, että sijaishuolto perustuu aina lapsen hyvään kohteluun ja lapsi tietää oikeusturvakeinoistaan. Palvelujärjestelmän tulee vastata lapsen yksilölliseen tuen tarpeeseen koko sijoituksen ajan.

Merkitykselliset ihmissuhteet muodostavat korkealaatuisen sijaishuollon ytimen. Se edellyttää, että sijaishuollossa toimivilla aikuisilla on mahdollisuus luoda luottamuksellinen suhde lapseen. Perhehoitajat ja ammattilaiset tarvitsevat vaativassa vuorovaikutustyössään tukea ja mahdollisuuksia vahvistaa osaamistaan jatkuvasti. Lapsen edun mukaista on, että vanhemmat ja läheiset henkilöt saavat tukea sijoituksen aikana.

Korkealaatuinen sijaishuolto edellyttää panostusta lastensuojelun tutkimukseen ja kokonaisvaltaiseen sijaishuollon kehittämiseen.
Kaikissa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Sijaishuollossa elävät lapset elävät ainutlaatuista lapsuuttaan, joten yhteiskunnan vastuulla on varmistaa, että kaikilla toimijoilla on riittävät resurssit ja osaamista toteuttaa lapsen erityistä suojelua ja hyvinvointia edistävää tehtäväänsä.

Lastensuojelun Keskusliiton Politiikkasuosituksia-julkaisusarja tarjoaa suosituksia lapset huomioivaan päätöksentekoon sekä taustatietoa esimerkiksi politiikan toimittajille.

Ostoskori

0
Välisumma 0 €
Sulje