Hyppää sisältöön

Perhevapaauudistus on kirjattava hallitusohjelmaan

Politiikka & Yhteistyö
Lapsen arki
Lapsen oikeudet
Kannanotot
11.11.2018
Perhevapaauudistus on kirjattava hallitusohjelmaan

Perhevapaajärjestelmä vaatii kipeästi uudistamista. Nykyinen perhevapaamallimme on Pohjoismaiden jäykin ja sen korvaustaso on matalin. Malli ei tue työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Perhevapaauudistus on kirjattava hallitusohjelmaan ja siihen on varattava riittävät resurssit. Uudistuksen pitää helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista, edistää tasavertaista vanhemmuutta ja huomioida lapsen etu. 

Lapsi- ja perhejärjestöt sekä palkansaajakeskusjärjestöt painottavat, että onnistunut uudistus edellyttää toteutuakseen seuraavia asioita:

Perhevapaajärjestelmä on joustava ja yhdenvertainen kaikille perheille

  • Molemmilla vanhemmilla on mahdollisuus perhevapaisiin joustavasti lapsen tarpeet ja oma työtilanne huomioiden. Perhevapaajärjestelmä ottaa huomioon kaikki perhemuodot ja elämäntilanteet.
  • Uudistuksessa otetaan huomioon muuttuva työelämä, erilaiset työmarkkina-asemat ja työnteon muodot. Uudistus tuo perheille vaihtoehtoja työn ja perheen yhteensovittamiseksi eri tilanteissa (esim. yrittäjät, työttömät, opiskelijat ja apurahalla työskentelevät).
  • Uudistus ei heikennä lapsen eikä kummankaan vanhemman asemaa
  • Uudistuksessa ei saa unohtaa perhettä eikä lasta. Lapsen yksilölliset tarpeet tulee ottaa hoivajärjestelyissä huomioon.

Uudistukselle varataan riittävät resurssit

  • Realistinen ote ja riittävät vaikutusarvioinnit ovat tärkeitä uudistuksen rahoituksessa.
    Yksi isäkuukausi maksaa noin 50 miljoonaa euroa, mikä on sijoitus tasa-arvoisempaan ja parempaan työelämään.
  • Pitkäjänteisellä, vakaalla ja myönteisellä perhepolitiikalla voidaan vaikuttaa syntyvyyteen.

SAK, Akava, STTK, Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Suomen Vanhempainliitto, Väestöliitto, Adoptioperheet, Barnavårdsföreningen i Finland, Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ, Kasper – Kasvatus ja perheneuvonta, Marttaliitto, Monimuotoiset perheet -verkosto, Nuorten ystävät, Parasta lapsille, Pesäpuu, SOS-lapsikyläsäätiö, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto.

Kannanotto pdf-versiona>>

Kommentit (0)

Sulje