Siirry sisältöön

Teemat

On se ero munkin juttu!

On se ero munkin juttu!

Vanhempien ero tuo usein isoja muutoksia lapsen arkeen ja elämään. Siihen nähden lasten ja nuorten osallisuus eropalveluissa, vanhempien tekemissä lasta koskevissa sopimuksissa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa on verrattain vähäistä. Lasten ajatusten ja toiveiden kuulluksi tulemista määrittelee tällä hetkellä paljon vanhempien henkilökohtaiset kyvyt, tahto ja ymmärrys asettua tarkastelemaan asioita lapsen näkökulmasta. Lue lisää

Hallituksen esitysluonnos ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaosta kannatettava lasten oikeuksien osalta

Hallituksen esitysluonnos ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jaosta kannatettava lasten oikeuksien osalta

Lastensuojelun Keskusliitto on antanut lausuntonsa valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jakoon liittyvästä esitysluonnoksesta. Lue lisää

Oikeusturvaa lapsille ja nuorille

Oikeusturvaa lapsille ja nuorille

Oikeutta oikeusturvaan ja hyvään hallintoon turvataan perustuslaissa ja useissa eri ihmisoikeussopimuksissa. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanoa valvova lapsen oikeuksien komitea ... Lue lisää

Lapsen ehdoilla – pienten lasten osallisuutta tukemassa adoptio- ja sijaisperheissä

Lapsen ehdoilla – pienten lasten osallisuutta tukemassa adoptio- ja sijaisperheissä

Salla Tavio pohtii Pienten lasten turvallinen osallisuus -blogisarjan kirjoituksessaan, miten pienten lasten osallisuutta voi työntekijänä tukea adoptio- ja sijaisperheissä. Lue lisää

Hyvä alku elämälle -kampanja tarjoaa tietoa pienten lasten hyvinvoinnista

Hyvä alku elämälle -kampanja tarjoaa tietoa pienten lasten hyvinvoinnista

Lapsen ensimmäiset elinvuodet odotusajasta alkaen ovat merkittävä ajanjakso, joka luo perustan lapsen fyysiselle, sosiaaliselle ja emotionaaliselle kehitykselle. Myös vanhempien ja vauvan varhaisen vuorovaikutuksen pohja luodaan jo odotusaikana. Tänään yhdeksässä Euroopan maassa käynnistyvä Hyvä alku elämälle -kampanja nostaa esille erityisesti kaikkein haavoittavimmassa asemassa olevien pienten lasten äänen. Lue lisää

Varhaisen itsenäistymisen odotus kaipaa ravistelua – kolme näkökulmaa kohti kestävämpiä itsenäistymisen polkuja

Varhaisen itsenäistymisen odotus kaipaa ravistelua – kolme näkökulmaa kohti kestävämpiä itsenäistymisen polkuja

Nuoret toivovat oikeutta omantahtiseen itsenäistymiseen. Pyöreän pöydän keskustelussa pohdittiin, millaiset palvelut, kohtaamiset, politiikka ja yhteiskunnalliset arvot mahdollistavat tämän. Lue lisää

Nuoret haluavat vaikuttaa!

Nuoret haluavat vaikuttaa!

”Se on jotenki tosi hienoa ja kannustaa vaikuttamaan, kun näkee ja kokee, että meitä nuoria oikeesti kuunnellaan ja meidän asiat on tärkeitä.”  Lue lisää

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa netissä voidaan ennaltaehkäistä – yhdessä

Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa netissä voidaan ennaltaehkäistä – yhdessä

Netin käyttö on arkea meistä jokaiselle, myös lapsille ja nuorille. Koronaepidemian aikana, kun sosiaalisia kontakteja on rajoitettu, on netin käyttö kasvanut huomattavasti lapsilla ja nuorilla. Tämän varjopuolena on todettu lapsilla olevan kohonnut riski joutua seksuaaliväkivallan kohteeksi netissä. Globaalisti on huomattu, että lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin levittäminen netissä on kasvanut merkittävästi. Nyt olisi erittäin tärkeää lisätä kaikkien lasten digiturvataitokasvatusta ja ennen kaikkea yhteistä ponnistusta olla aikuisina läsnä. Lue lisää

Pakkoavioliiton uhrien oikeussuoja on varmistettava ja uhreille on tarjottava riittävästi apua ja tukea avioliiton päättämisessä

Pakkoavioliiton uhrien oikeussuoja on varmistettava ja uhreille on tarjottava riittävästi apua ja tukea avioliiton päättämisessä

Lastensuojelun Keskusliitto on oikeusministeriön pyynnöstä antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi liittyen pakottamalla solmitun avioliiton kumoamiseen. Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi avioliittolakia, oikeudenkäymiskaarta ja tuomioistuinmaksulakia. Avioliittolakiin ... Lue lisää

Miten kirjoitan lastensuojelusta eettisesti?

Miten kirjoitan lastensuojelusta eettisesti?

Lastensuojelu voi olla haastava jutun aihe toimittajalle. Siitä kirjoittaessa on huomioitava lapsen yksityisyyden suoja, työntekijöiden salassapitovelvollisuus ja asiakassuhteen luottamuksellisuus sekä se, että haastateltavat saattavat elää kriisin keskellä. Lastensuojelusta ei voi jättää kirjoittamatta, sillä se koskettaa vuosittain tuhansia perheitä. Mutta kun lastensuojelusta kirjoitetaan, se täytyy tehdä eettisesti. Lue lisää

123...93