Siirry sisältöön

Ehkäisevä työ

Hallitusohjelmasta toteutettava lapsivaikutusten arviointi

Hallitusohjelma puuttuu kovalla kädellä peruspalveluihin kaventamalla ehkäisevän työn reunaehtoja. Säästöjen pitkäaikaisia vaikutuksia lasten ja perheiden elämään ei ole kuitenkaan analysoitu huolella. Lastensuojelun Keskusliitto ehdottaa, että hallitus tekee omasta ohjelmastaan lapsi- ja perhevaikutusten arvioinnin, jotta ratkaisujen todelliset vaikutukset ja kustannukset selviävät. Lue lisää

Uusi kampanja perheystävällisen työkulttuurin vahvistamiseksi

Väestöliitto ja kumppanijärjestöt käynnistävät 20.5. mittavan kampanjan perheystävällisemmän työelämän puolesta. Siihen on maailman paras syy. Mukana kampanjassa ovat Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Vanhempainliitto, Suomen Ylioppilaskuntien liitto, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto, Barnavårdsföreningen i Finland ja Lapsiasiainvaltuutettu. Lue lisää

Lapsen etu toteutuu vain pitkäjänteisellä lapsi- ja perhepolitiikalla

Lapsen edun tulee ohjata varhaiskasvatuksen suunnittelua, järjestämistä ja myös päätöksentekoa. Lue lisää

Lapsiin ja perheisiin investoiminen hallitusohjelmaan

Lapsi- ja perhejärjestöt vaativat lapsiin ja perheisiin investoimista tulevan hallituksen strategiseksi painopisteeksi. Valtioneuvostossa hajallaan olevasta lapsi-, nuoriso- ja perhepolitiikasta on luotava toimiva kokonaisuus. Lapsiin ja perheisiin investoimisella luodaan kestävän kasvun edellytykset koko yhteiskunnalle. Lasten hyvinvoinnin ja suotuisten kasvuolosuhteiden edistäminen on nostettava politiikan keskiöön. Lue lisää

Uudenlaisia keinoja lapsiperheköyhyyden nujertamiseksi

Lapsiperheiden pitkäkestoiset taloudelliset vaikeudet lisäävät lasten ja heidän vanhempiensa syrjäytymisvaaraa. Taloudellinen eriarvoisuus kaventaa lasten ja perheiden osallistumismahdollisuuksia. Eroja on mahdollista tasata myös muilla kuin varsinaisilla sosiaalipoliittisilla toimilla. Lue lisää

Keskosperheiden tukeminen

Keskosella tarkoitetaan lasta, joka on syntynyt ennen kuin 37 raskausviikkoa on täyttynyt ja usein myös lasta, jonka syntymäpaino on alle ... Lue lisää

Ensitietoverkosto: Mallia irlantilaisesta ensitietosuosituksesta

Tavalla millä tieto lapsen vammaisuudesta tai sairaudesta kerrotaan ensimmäistä kertaa, on suuri merkitys. Järjestö- ja viranomaistoimijoista koostuva Ensitietoverkosto haluaa Suomeen tuomallaan ensitietomallilla edistää ensitiedon antamisen laatua ja yhdenvertaisuutta Suomessa. Lue lisää

Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen säilytettävä

Ryhmäkoosta säädettäessä osa-aikahoidossa olevat lapset otettava huomioon. Lue lisää

Kotihoidon tuen jakaminen ei edistä tasa-arvoista vanhemmuutta

Esitys kotihoidon tuista heikentää vanhempien tosiasiallisia mahdollisuuksia valita lapsen edun ja tarpeiden mukainen sekä perheen elämäntilanteeseen parhaiten sopiva lapsen hoidon järjestämistapa. Lue lisää

Adhd-oireinen lapsi – käytännön neuvoja

Adhd-oirekuva voi vaihdella ja ilmetä eri ihmisillä eri tavoin. Tämän vuoksi on hyvä miettiä yksilöllisesti mitkä keinot tukevat parhaiten adhd-oireisen ... Lue lisää

1...131415...20