Siirry sisältöön

Ehkäisevä työ

Sosiaalisten suhteiden merkitys unohdetaan koulun auttamistyössä

Panostaminen sosiaalisiin suhteisiin mahdollistaisi nuorten varhaisemman auttamisen. Myös etsivän nuorisotyön kohtaamisissa vuorovaikutuksen laadulla on tärkeä merkitys. Lue lisää

Lastensuojeluilmoitus ja puuttumisen paino

Lastensuojeluilmoitusten, lastensuojeluasiakkuuksien ja kiireellisten sijoitusten määrät ovat kasvaneet. Näitä kaavioita olemme saaneet katsella useiden eri puheenvuorojen ja uutisten yhteydessä. Näillä ... Lue lisää

Miesnäkökulma ehkäisevässä lastensuojelussa hyödyntää koko perhettä

Poikien kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityispiirteet tulee ottaa huomioon hyvinvointipalveluita suunniteltaessa. Miesnäkökulman huomioiminen parantaa myös lasten ja koko perheen hyvinvointia. Lue lisää

Ehkäisevään lastensuojeluun panostaminen kannattaa

Lisääntynyt lasten turvattomuus ja yksinäisyys, köyhyyden kasvu ja sosiaalisten verkostojen puute ovat lisänneet ehkäisevän lastensuojelun tarvetta. Työhön ei kuitenkaan panosteta tarpeeksi, eikä sillä ole poliittista painoarvoa. Lapsia ja perheitä voidaan auttaa ajoissa hyvinkin pienillä toimilla. Lue lisää

Kaikki keinot käyttöön lasten alkoholinkäytön vähentämiseksi

Kaikenlaisen alkoholimainonnan kieltäminen on perusteltua lasten ja nuorten suojelemiseksi. Lue lisää

Alkoholimainonta rajoitettava vain tuotetietojen antamiseen

Alkoholimainonta ja -markkinointi on kiellettävä lisäksi urheilutapahtumissa ja muissa tapahtumissa, jotka tavoittavat huomattavan määrän lapsia ja nuoria sekä lapsen ja nuoren arkielämän ympäristöissä, ulkomainoksissa ja mainosvälineissä. Lue lisää

Opiskeluhuoltolaki laadittava pikaisesti

Lasten ja nuorten eriarvoinen kohtelu oppilashuollon toteuttamisessa loukkaa lapsen oikeuksien sopimuksen ja perustuslain suomaa oikeutta syrjimättömyydestä. Lastensuojelun Keskusliitto, Koulukuraattorit ry ja Suomen Psykologiliitto ry vaativat opiskeluhuoltolain säätämistä pikaisesti. Myös lasten ja nuorten osallisuutta oppilashuollon kehittämisessä tulee parantaa. Lue lisää

Varhaiskasvatuksen ehkäisevä työ vaatii moniammatillisuutta

Varhaiskasvatuksella on keskeinen asema pienen lapsen hyvinvoinnin varmistamisessa ja hänen perheensä arjen seuraamisessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. ... Lue lisää

Lastensuojelun ja päivähoidon yhteistyötä kehitettävä

Päiväkoti on luonteva paikka ehkäisevälle lastensuojelulle. Tilanteiden kriisiytyminen perheissä voidaan siellä havaita varhaisessa vaiheessa. Lastensuojelun ja päivähoidon yhteistyö ei aina kuitenkaan toimi optimaalisesti. Väärinkäsitykset ja lastensuojelun leimaava maine vaikeuttavat yhteistyötä. Lastensuojelun Keskusliitto on tuottanut Suojele – Tue – Toimi -materiaalin yhteistyön kehittämiseksi. Lue lisää

Perhesurmien ehkäisyssä avainasemassa ovat aikuisten palvelut

Jos vanhemmat eivät osaa hakea apua tai tukea itselleen, on viranomaisten vastuulla tarjota ja jopa tyrkyttää vanhemmille palveluja, jotka keventävät arjesta selviytymistä. Aikuisten palveluissa työskentelevien asiantuntijoiden vastuulla on myös aina selvittää perheen lasten tilanne. Perhesurmia selvittämään on asetettava tutkijalautakunta. Lue lisää