Siirry sisältöön

Ehkäisevä työ

Perhe on kotoutumisen tärkeä elementti

Suomen tulee keskittyä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisessa toimeenpanossa maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen. Lue lisää

Koivuniemen herrasta luovuttu, luunapit ja tukkapölly edelleen käytössä

Kuritusväkivallan hyväksyy entistä harvempi suomalainen. Asenteiden muutos ei kuitenkaan aina siirry asenteiden mukaiseksi käytökseksi sillä väkivaltaa käyttää edelleen liian moni. Kuritusväkivallan vastainen kampanja Tuntea saa. Teko on valinta. muistuttaa, että myös henkinen väkivalta on väkivaltaa. Kampanja kannustaa vanhempia löytämään positiivisia ratkaisuja arjen kiperiin tilanteisiin. Lue lisää

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen perusteet luodaan varhaiskasvatuksessa

Kaikissa opetusympäristöissä on edistettävä lasten aktiivista roolia osallistavassa oppimisympäristössä. Lue lisää

Tieto ja päätöksenteko eivät kohtaa lapsiasioissa

Lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät haasteet tunnistetaan nykyisin hyvin. Haasteisiin ei kuitenkaan pystytä vastaamaan tarpeeksi ajoissa, eikä tutkimustietoa hyödynnetä tarpeeksi päätöksenteossa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön uusi ohjelma haluaa tuoda tutkimustiedon kentän työntekijöiden ja päätöksentekijöiden avuksi. Lue lisää

Alkoholiin ja alkoholipolitiikkaan kohdistuvia asenteita pitäisi seurata systemaattisesti

Asenteiden seuranta helpottaisi toimenpiteiden suunnittelua ja mahdollistaisi paremmin suunnitellut tiedotus- ja asennekampanjat pyrittäessä vähentämään alkoholin kulutusta. Lue lisää

Perhe-etuuksia kehitettäessä huomioitava lapsen ja perheen näkökulma

Joustava hoitoraha on tärkeä uudistus perheiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Lue lisää

Miksi ehkäisevän työn merkitystä ei ymmärretä?

Valtionvarainministeriön talousarvioehdotus annettiin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, jossa haasteena on kääntää budjettipolitiikan suunta elvyttäväksi. Vaikeassa tilanteessa on tehtävä myös vaikeita ratkaisuja, ... Lue lisää

Säännösehdotukset asiantuntija-avusteisesta huoltoriitojen sovittelusta kannatettavia

Lastensuojelun Keskusliitto pitää tärkeänä, että asiantuntija-avustajan rooli hahmottuu ensisijaisesti lapsen etua sovittelussa korostavana. Samalla eropalveluita on kehitettävä kokonaisuutena: palvelujen tulisi riittävästi painottua varhaiseen tukemiseen ja huoltoriitojen ennaltaehkäisyyn. Lisäksi palveluihin tarvitaan lapsen näkökulman esille nostamista. Lue lisää

Lukioon valmistavaan koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet turvattava

Maahanmuuttajanuorten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen asema hakeutua lukioon tulee turvata. Lue lisää

Isovanhempien tuki lisää lapsen hyvinvointia

Isovanhemmat osallistuvat aikaisempaa enemmän lastenlastensa hoitoon ja heillä on tärkeä merkitys lasten oheiskasvattajina. Lapselle on tärkeää säilyttää suhteet isovanhempiin myös kodin ulkopuolelle sijoitettaessa. Isovanhempien tuella on suuri merkitys lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Lue lisää

1...141516...19