Siirry sisältöön

Ehkäisevä työ

Esiopetuksen velvoittavuus suositeltavaa

Säännöllinen osallistuminen esiopetukseen takaa tasa-arvoiset mahdollisuudet lapsen oppimiselle ja kehittymiselle. Lue lisää

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen lyhytnäköistä perhepolitiikkaa

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus, eikä sitä pidä rajoittaa lain keinoin. Poliittisten päätösten lähtökohtana ei saa olla lyhyen tähtäimen taloudelliset tekijät. Lapsen edun toteutuminen varhaiskasvatuksessa toteutuu parhaiten pitkäjänteisellä perhepolitiikalla. Lue lisää

Varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei pidä rajoittaa lainsäädännön keinoin Lue lisää

Varhaiskasvatus on ensisijaisesti lapselle suunnattu palvelu

Laadukkaan varhaiskasvatuksen edellytys on ammattitaitoinen ja monipuolisen koulutustaustan omaava henkilöstö Lue lisää

Perhe on kotoutumisen tärkeä elementti

Suomen tulee keskittyä turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisessa toimeenpanossa maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen. Lue lisää

Koivuniemen herrasta luovuttu, luunapit ja tukkapölly edelleen käytössä

Kuritusväkivallan hyväksyy entistä harvempi suomalainen. Asenteiden muutos ei kuitenkaan aina siirry asenteiden mukaiseksi käytökseksi sillä väkivaltaa käyttää edelleen liian moni. Kuritusväkivallan vastainen kampanja Tuntea saa. Teko on valinta. muistuttaa, että myös henkinen väkivalta on väkivaltaa. Kampanja kannustaa vanhempia löytämään positiivisia ratkaisuja arjen kiperiin tilanteisiin. Lue lisää

Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen perusteet luodaan varhaiskasvatuksessa

Kaikissa opetusympäristöissä on edistettävä lasten aktiivista roolia osallistavassa oppimisympäristössä. Lue lisää

Tieto ja päätöksenteko eivät kohtaa lapsiasioissa

Lasten ja perheiden hyvinvointiin liittyvät haasteet tunnistetaan nykyisin hyvin. Haasteisiin ei kuitenkaan pystytä vastaamaan tarpeeksi ajoissa, eikä tutkimustietoa hyödynnetä tarpeeksi päätöksenteossa. Itsenäisyyden juhlavuoden lastenrahaston säätiön uusi ohjelma haluaa tuoda tutkimustiedon kentän työntekijöiden ja päätöksentekijöiden avuksi. Lue lisää

Alkoholiin ja alkoholipolitiikkaan kohdistuvia asenteita pitäisi seurata systemaattisesti

Asenteiden seuranta helpottaisi toimenpiteiden suunnittelua ja mahdollistaisi paremmin suunnitellut tiedotus- ja asennekampanjat pyrittäessä vähentämään alkoholin kulutusta. Lue lisää

Perhe-etuuksia kehitettäessä huomioitava lapsen ja perheen näkökulma

Joustava hoitoraha on tärkeä uudistus perheiden yhdenvertaisen kohtelun kannalta. Lue lisää

1...161718...21