Siirry sisältöön

Ehkäisevä työ

Lukioon valmistavaan koulutukseen osallistuvien opiskelijoiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet turvattava

Maahanmuuttajanuorten tasa-arvoinen ja yhdenvertainen asema hakeutua lukioon tulee turvata. Lue lisää

Isovanhempien tuki lisää lapsen hyvinvointia

Isovanhemmat osallistuvat aikaisempaa enemmän lastenlastensa hoitoon ja heillä on tärkeä merkitys lasten oheiskasvattajina. Lapselle on tärkeää säilyttää suhteet isovanhempiin myös kodin ulkopuolelle sijoitettaessa. Isovanhempien tuella on suuri merkitys lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille. Lue lisää

Rasismin ja syrjinnän ehkäisy lähtee kasvatuksesta

Rasismin vastaisessa työssä tarvitaan pitkäjänteistä ja systemaattista lähestymistapaa. Lue lisää

Alkoholimainonta yleisillä paikoilla kiellettävä kokonaan

Alkoholilainsäädännöllä tulee tavoitella johdonmukaisesti lasten ja nuorten suojelua alkoholin haitoilta. Alkoholimainontaa koskevaan hallituksen esitykseen on LSKL:n mielestä tehty jatkovalmistelussa lasten ja nuorten suojelun näkökulmasta heikennyksiä. Lue lisää

Koko perhe pelaa

5-vuotias tyttö ottaa esiin isänsä älypuhelimen, avaa lukituksen, käynnistää pelin ja uppoutuu nopeasti sen maailmaan. Tyttö osaa ladata itse pelejä, ... Lue lisää

Jokaisessa koulussa oltava riittävästi oppilashuollon asiantuntemusta

Lapset tulisi ottaa mukaan opiskeluhuollon suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lue lisää

Sosiaalisten suhteiden merkitys unohdetaan koulun auttamistyössä

Panostaminen sosiaalisiin suhteisiin mahdollistaisi nuorten varhaisemman auttamisen. Myös etsivän nuorisotyön kohtaamisissa vuorovaikutuksen laadulla on tärkeä merkitys. Lue lisää

Lastensuojeluilmoitus ja puuttumisen paino

Lastensuojeluilmoitusten, lastensuojeluasiakkuuksien ja kiireellisten sijoitusten määrät ovat kasvaneet. Näitä kaavioita olemme saaneet katsella useiden eri puheenvuorojen ja uutisten yhteydessä. Näillä ... Lue lisää

Miesnäkökulma ehkäisevässä lastensuojelussa hyödyntää koko perhettä

Poikien kasvuun ja kehitykseen liittyvät erityispiirteet tulee ottaa huomioon hyvinvointipalveluita suunniteltaessa. Miesnäkökulman huomioiminen parantaa myös lasten ja koko perheen hyvinvointia. Lue lisää

Ehkäisevään lastensuojeluun panostaminen kannattaa

Lisääntynyt lasten turvattomuus ja yksinäisyys, köyhyyden kasvu ja sosiaalisten verkostojen puute ovat lisänneet ehkäisevän lastensuojelun tarvetta. Työhön ei kuitenkaan panosteta tarpeeksi, eikä sillä ole poliittista painoarvoa. Lapsia ja perheitä voidaan auttaa ajoissa hyvinkin pienillä toimilla. Lue lisää