Siirry sisältöön

Lapsen oikeudet

Lapsi- ja nuorisopolitiikkaa kehitettävä kokonaisuutena

Kehittämisohjelman arviointiin tulee osallistua myös lapsipoliittinen toimielin. Lue lisää

Kuka päättää, millä kielellä tulen kuulluksi ja saan tietoa?

Jos synnyn kuurona tai huonokuuloisena lapsena kuulovammaisten vanhempien perheeseen, voin ajatella tilanteeni olevan hyvän. Vanhemmillani on tietoa vammani laadusta ja ... Lue lisää

Lasta ja isää koskevien sopimusten perustuttava tietoisuuteen biologisesta isyydestä

Isänä itseään pitävällä miehellä tulee olla mahdollisuus selvityttää lapsen isyys myös vastoin lapsen äidin tahtoa. Lue lisää

YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan ratifiointi, ulkoasiainministeriön lausuntopyyntö mietintöön

Lastensuojelun Keskusliitto kannattaa työryhmän ehdotuksia pöytäkirjan ratifioimisesta ja Eduskunnan oikeusasiamiehen nimeämisestä kansalliseksi valvontaelimeksi sekä yhtyy näkemykseen, että kansallinen valvontaelin tulisi vahvistamaan vapautensa menettäneiden ihmis- ja perusoikeuksien suojaa. Lue lisää

Lapsiasiavaltuutettu ja järjestöt tyytyväisiä YK:n suosituksiin Suomelle

Lapsiasiavaltuutettu ja lapsen oikeuksia edistävät järjestöt ovat tyytyväisiä YK:n lapsen oikeuksien komitean viime maanantaina Suomen valtiolle antamiin suosituksiin. Lasten kouluhyvinvointi sekä lastensuojelun laatu ovat odotetusti suositusten painopisteenä. Lue lisää

Lapsen oikeudet Suomessa YK:n luupin alla

Kirjoitin helmikuussa blogin otsikolla Kuuleeko komitea? Olin ollut Genevessä YK:n lapsen oikeuksien komitean järjestöjen kuulemistilaisuudessa, minkä jälkeen jännitin… miten hyvin ... Lue lisää

Myös alle 18-vuotiaille mahdollisuus tehdä kansalaisaloitteita

Lapsille ja nuorille tulee tarjota selkeitä ja helposti käytettäviä kanavia, joiden kautta he voivat ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Lue lisää

Keskusliitto kannattaa lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan määräysten voimaansaattamista lailla

Sopimuksen voimaansaattaminen parantaa mahdollisuuksia torjua lapsiin kohdistuvia rikoksia. Lue lisää

Lapset ja nuoret listasivat huolensa

Suvaitsemattomuus, liian aikainen aikuistuminen sekä osallisuuden puute olivat asioita, joihin lasten ja nuorten vaikuttajaryhmät toivovat parannusta Suomessa. Vaikuttajaryhmien edustajat tapasivat YK:n lapsen oikeuksien komitean jäsen Maria Herczogin Jyväskylässä keskiviikkona. YK-komitea laatii parhaillaan suosituksia Suomen valtiolle lapsen oikeuksien sopimuksen toimeenpanosta. Lue lisää

Kansainvälistä suojelua hakevien oikeusapu siirrettävä oikeusavun piiriin

Ilman huoltajaa tulleen lapsen oikeusavustajalta vaadittava kokemusta lasten kanssa työskentelystä. Lue lisää